VEZETŐI PROGRAMUNK

 

Kapcsold szervezeted teljesítményét magasabb fokozatra egy olyan világklasszis módszerrel, amellyel el tudod érni azt, hogy a Te vezetői gyakorlatod legyen a legjobb gyakorlat.”

A mai globális piac kihívásaira egy rugalmas   
rendszerű, átfogó megközelítés a
megfelelő válasz.

Változó elvárások az ügyfél részéről, változó piaci helyzet, új technológiák bevezetése, új versenytársak megjelenése: aki meg akar felelni a mai, folyton változó piaci környezet elvárásainak, annak a maximumot kell nyújtania a jelenben, miközben előre fel kell készülnie a jövőbeni lehetőségek kiaknázására is. Ilyen teljesítményre az a szervezet képes, ahol az alkalmazottak a világosan megfogalmazott üzleti célkitűzéseket összehangolt, ésszerű tevékenységgel meg is tudják valósítani. Ilyen teljesítményre az a szervezet képes, ahol a vezetői rendszerben meghatározott elvek érvényesülnek.

Több mint készségfejlesztés: teljesítményfejlesztő rendszer

A „Leadership for Results” rendszerben megfogalmazott értékek, elvek és készségek egy eredeti, széles látókörű szemléletmódot biztosítanak. A program segítségével el lehet érni, hogy az egyének a képességük és tudásuk legjavát nyújtsák annak érdekében, hogy a szervezet hatékonyan teljesítse stratégiai céljait. A napjaink több, jól működő, elismert szervezeténél folytatott, a vezetői viselkedés teljes körű felmérésére irányuló vizsgálat eredményeire alapozott „Leadership for Results” rendszer célja: javítani az alkalmazottak szakértelmét és kiválóságát 17 féle készség területén, hozzájárulva ezzel a szervezet teljesítményének növekedéséhez. A dolgozók képesek lesznek:

 • tisztázni a saját szerepüket a vállalati stratégia megvalósításában
 • kitűzni és teljesíteni a célokat
 • nap mint nap döntéseket hozni a prioritásoknak megfelelően
 • hatékonyan dolgozni mint csapattag, még keresztfunkciókat betöltve is
 • kezdeményezőkészséget és magabiztosságot mutatni
 • konstruktívan alkalmazkodni a változásokhoz

Mindezek eredménye az együttműködő, hatékony, ügyfél-centrikus munkahely, ahol egyre kevesebb időt töltenek a problémák kezelésével és egyre-másra megdöntik a csúcsokat:

 • a termelékenység
 • az értékesítés
 • az alkalmazottak megtartása és a dolgozói elégedettség, valamint
 • az ügyfélhűség területén

A „LEADERSHIP FOR RESULTS 2000” RENDSZER®
A vezetés művészete

Néhány ritka kivételtől eltekintve, vezetőnek nem születik az ember, hanem azzá lesz. A következő modulok olyan jól működő stratégiákkal szolgálnak a sikeres vezetéshez, amelyek megvalósulásakor a csapat a jó hangulat megőrzése mellett éri el a hatékonyság javulását.

Vezetői készségfejlesztés
(The Leader in Each of us®)

A modul bemutatja, hogy miért kell elsajátítaniuk az egyéneknek a szervezetben elfoglalt helyüktől függetlenül egy felelősségteljes szerepet. A program során a vezetők megértik, hogy a korlátok miért akadályozzák meg a szervezetet, hogy megfeleljen az üzleti kihívásoknak és hogy rugalmasan alkalmazkodjon a körülményekhez. A képzés során megvizsgálják, melyek azok a tipikus vezetői hibák, amelyek tudatos elkerülésével  vezetővé válhatnak.

Ezt követően a résztvevők megismerik az öt kritikus vezetői stratégiát (CLIMB technika), melyek alkalmazásával sokkal hatékonyabban képesek vezetni a szervezetet.

 • Create a compelling future: érzékeltess egy ellenállhatatlan jövőt
 • Let the customer drive the organization: engedd, hogy az ügyfél irányítson
 • Involve every mind: vonj be mindenkit
 • Manage work horizontally: menedzseld a mindennapokat
 • Build personal credibility: mutass fel emberi értékeket

A jelenlegi vezetési stílus kiértékelését követően a résztvevők meghatározzák a jövőben követendő stratégiákat, amelyek révén vezetői képességeik kiteljesedhetnek, kitágítva ezzel a szervezet jövőképét.

<< ugrás a lap tetejére>>


Delegálás és helyzetfüggő vezetés
(Delegation and Situational Leadership®)

“Ami mindenkinek jó, az senkinek sem tökéletes.”

Különböző személyek és szituációk különböző vezetői hozzáállást igényelnek. Egy csúcsvezetőnek fel kell ismernie, hogy melyik az a legmegfelelőbb vezetési módszer, amely a beosztottakat egyenes úton viszi az üzleti célkitűzések megvalósítása felé.

Ebben a modulban a vezetők megvizsgálják:

 • mit jelent a helyzetfüggő vezetés
 • melyik az a két alapvető hozzáállás, amellyel fokozhatják vezetői eredményességüket: így koncentrálás a feladatra és/vagy a személyre
 • a vezetés négyfajta stílusát: delegáló (delegating), támogató (supporting), edző (coaching) és irányító (directing)
 • milyen faktorok befolyásolják a vezetői stílus megválasztását.

Megvizsgálják a feladat és felelősség átadásának kritériumait. Megfontolják a saját és a vállalat célkitűzéseit is figyelembe véve a felelősség, hatalom és számonkérhetőség kérdését.
Elemzik a delegálást, mint a motivációs légkör kialakításához szükséges készséget.

 << ugrás a lap tetejére>>

Motiválni másokat
(Motivating Others®)

Fontos képesség, amellyel el lehet érni, hogy a beosztottak minden szerepben és funkcióban eredményesebben tudjanak működni.

A résztvevők:

 • áttekintik a motivációs elméleteket
 • értékelik, hogy mit jelent a motiváció a Leadership rendszerben:
  • motivációk és egyéni igények
  • a cél húzóereje
  • hatékony kommunikáció vezetése
  • ellentmondásos helyzetek kezelése
  • dicséret és elismerés
 • meghatározzák saját motivációs tényezőiket
 • meghatározzák munkahelyi motivációs lehetőségeiket.

 

 << ugrás a lap tetejére>>

Hatékony együttműködés
(The Basic Principles for a Collaborative Workplace®)

Napjaink szervezetei olyan munkahelyek megteremtésére törekednek, ahol mindenki másokkal együttműködve akar és tud is dolgozni. Az együttműködő légkör pozitív hatással van a teljesítményre, a minőségre, az ügyfelek elégedettségére és a szervezet eredményére.

Ez a modul bemutatja azokat alapelveket, amelyek alkalmazásával olyan együttműködő légkört lehet kialakítani a munkahelyen, amiben mindenki képes másokkal összhangban dolgozni, megosztani az ötleteket és közösen elérni a kitűzött célokat.

A résztvevők:

 • meghatározzák, hogy a hatékony együttműködés hogyan tudja javítani az egész szervezet eredményességét
 • elsajátítják a hatékony együttműködés alapértékeit
 • képessé válnak arra másokat is bátorítani
 • kiválasztják a saját munkahelyi környezetükben jól hasznosítható alapértékeket, így a
  • helyzetre és nem a viselkedésre koncentrálás
  • a bizalomépítés
  • a kapcsolati tőke
  • a példamutatás
  • és a kezdeményezőkészség.

A program segít kiválasztani azokat a viselkedésmintákat, amelyeket alkalmazva az egyének a szervezet bármely szintjén hatékonyabban tudnak másokkal együttdolgozni.

 << ugrás a lap tetejére>>

Önszervezés
(Managing Your Priorities®)

A gyorsan változó struktúrák és keresztfunkciók napjainkban megkövetelik az egyéntől, hogy nagyobb felelősséggel menedzselje a saját feladatait. Hogy ezt megtehesse, tudnia kell kezelni az egymásnak ellentmondó prioritásokat, gördülékenyen kell tudni változtatnia a célokon, koordinálni és megbeszélni a hatásköröket, terveket és forráselosztásokat a munkatársakkal.

A modul feladatainak végrehajtása során tudatossá válnak azok a készségek, amelyekre szükségük van a vezetőknek ahhoz, hogy mindennapi időbeosztásukat váratlanul akadályozó események során felelősségteljesebb döntéseket tudjanak hozni. A résztvevők olyan technikákat sajátítanak el (prioritások kezelésének 4 technikája), amelyek révén hatékonyak maradhatnak összetett helyzetekben, képesek lesznek jó kapcsolatokat kiépíteni, és növelni tudják egyéni teljesítményüket, alkalmazkodva ezáltal a gyorsan változó körülményekhez.

A modulban elsajátítható készségek használata segítséget nyújt abban, hogy: 

 • foglalkozni tudjanak a váratlan eseményekkel
 • kezelni tudják az egymással versengő prioritásokat
 • ésszerű döntéseket hozzanak
 • szilárd munkakapcsolatokat alakítsanak ki
 • szükség esetén segítséget szerezzenek
 • csökkentsék a megélt stresszt.

 

 << ugrás a lap tetejére>>

Konfliktusok kezelése
(Moving From Conflict to Collaboration®)

A munkahelyi változások kezelésében újabban a hatékony együttműködésre helyezik a hangsúlyt.

A cég minden szintjén elvárják az egyéntől, hogy tudjon együtt dolgozni másokkal, olykor még keresztfunkciókat betöltve is, kezelje a problémákat és olyan döntéseket hozzon, amelyek egykor a vezetők kizárólagos feladatai voltak.

Bár az együttműködés a teljesítmény javulásához vezet, konfliktusok forrásává is válhat. Ennek megfelelően az egyénnek a szervezet minden szintjén képesnek kell lennie sikeres konfliktuskezelésre.

A modul segít a konfliktushoz való viszonyulásunk megértésében. Egy strukturált folyamatot tanít meg, amellyel konstruktívan láthatunk hozzá a konfliktusok kezeléséhez. A folyamat segítséget nyújt abban, hogy a konfliktus által gerjesztett energiát olyan pozitív irányba tereljük; mint például munkakapcsolataink javítása és közös megoldások keresése. 

Kulcslépések, amelyek a program vázát képezik:

 • kölcsönös érdekeltség kialakítása
 • a másik személy álláspontjának megismerése
 • a problémával kapcsolatos saját megközelítésünk és kihatásának bemutatása
 • döntés a megfelelő cselekvési tervről
 • elismerés kifejezése a másik személy erőfeszítéseivel kapcsolatban.

<< ugrás a lap tetejére>>

Aktív figyelem
(Proactive listening®)

A mai üzleti környezetben, a felerősödött versenyhelyzetben és a gyors változások közepette drámaian felerősödött az információk iránti szükséglet.

Az igény a több, a jobb és a gyorsabb információ iránt nemcsak technikai vonatkozású; a személyek közötti kommunikációt is érinti.

A hatékony információgyűjtéshez az egyénnek maximális odafigyeléssel kell végighallgatni másokat, legyen az akár munkatárs, vagy ügyfél aki kívülről hat a cégre. Alkalmazni kell azt a speciális technikát, amely segítségével mindkét fél szempontjából hasznos információk a felszínre kerülhetnek.

Ez a modul a különböző megközelítések alkalmazása révén segít az egyénnek eredményesebben kommunikálni, és pozitív hangvételű kapcsolatokat kiépíteni, hozzásegítve őt ezzel az egyéni és a szervezeti célok eléréséhez.

A modul eredményei:

 • az aktív figyelem típusos akadályai
 • speciális technikák
 • hármas kulcslépés az aktív figyelem eléréséért
  • érdeklődés mutatása
  • kérdezés a tisztánlátásért
  • visszaigazolás technika
 • saját technika meghatározása.

A program során a résztvevők a verbális és a non-verbális technikák elsajátítása révén a passzív hallgatókból aktív odafigyelőkké válnak. Megvizsgálnak pozitív és negatív viselkedési mintákat, és lehetőséget kapnak a megszerzett készségek gyakorlására.

 << ugrás a lap tetejére>>

Befolyásolás a nyerő-nyerő pozició érdekében
(Influencing for Win-Win Outcomes®)

 

A modul bemutatja, hogy miként lehet befolyást gyakorolni a kölcsönösen előnyös eredmény érdekében. Olyan eszközöket ad a résztvevők kezébe, amelyek segítségével képesek lesznek eredmény-orientált megközelítésben megosztani az ötleteiket, és el tudják nyerni mások támogatását ahhoz, hogy ezek az ötletek meg is valósuljanak.

A modul során elsajátítható kulcslépések:

 • tervezés a siker érdekében
 • kölcsönös bevonódás
 • javaslatok, előnyök bemutatása
 • véleménykérés
 • várható ellenvetések kezelése
 • támogatás kérése
 • feladatvállalás tisztázása
 • akcióterv.

<< ugrás a lap tetejére>>

Építő jellegű visszajelzések
(Giving and Receiving Constructive Feedback®)

Mind az egyénnek, mind a szervezetnek szükségük van konstruktív, tárgyilagos visszajelzésekre.

A folytonos információcsere segít mindenkinek a helyes irányt tartani, a vállalat versenyképességét megőrizni. A cél, hogy a problémákat kezeljük mielőtt az irányításuk kicsúszik a kezünkből; a megfelelő személynek a megfelelő időben adjunk visszajelzést, amely birtokában javíthat a teljesítményén.

Ebben a modulban a résztvevők elsajátítják:
az építő jellegű visszajelzés készségét.

A hangsúly a nyitott, udvarias és előremutató párbeszéd légkörének fenntartásán van.

A program végére a résztvevők képessé válnak:

 • alkalmazni építő jellegű visszajelzéseket
 • meghatározni mikor, és miért van arra szükség
 • alkalmazni a kulcslépéseket:
  • pozitívumok hangsúlyozása
  • a visszajelzés érthetővé tétele
  • bemutatni viselkedésének lehetséges kihatásait
  • visszajelzést kérni
  • fókuszálni a megoldásokra.

 << ugrás a lap tetejére>>

Változás menedzsment
                 (Personal Strategies for Navigating Change®)

 

A változások új elvárások és kihívások elé állítják a szervezet minden munkatársát. Ha az egyéneknek nincs személyes stratégiája a változások eredményes kezeléséhez, akkor az emberek bizonytalanná válhatnak, és a kommunikáció is csődöt mondhat.

Ez a modul a változásmenedzsment olyan megközelítését mutatja be, amelyet az egyének, bármely szervezetnél dolgozzanak is, eredményesen tudnak alkalmazni. A résztvevők megvizsgálják azokat a készségeket, amelyek segítenek szembenézni a változásokkal (akár egyénileg, akár csoportosan,) valamint olyan stratégiákat dolgoznak ki, amelyekkel a váratlan helyzetekhez is eredményesen tudnak alkalmazkodni.

A program eredményeként:

 • felkészülnek a változást követő események dinamikájának eredményes irányítására
 • tudatára ébrednek a bennük lakozó rugalmasságnak, mely leleményességük, hozzáértésük, gyakorlati jártasságuk összessége
 • alkalmazni tudják a változási stratégiát, szemléletmódot és eszközöket, hogy ezáltal fokozzák mind a maguk, mind a csapatuk eredményességét
 • megértik, hogy a változásnak milyen egyéni - beleértve az érzelmi hatásokat - és kollektív hatása van a munkacsoportra
 • felmérik hatékonyságukat a változás-irányítás területén.


<< ugrás a lap tetejére>>

      Coaching Others For Success®
                                              
A coaching technikával hozzásegíthetjük az egyéneket és ezáltal a szervezetet, hogy gyorsabban és hatékonyabban elérjék a kitűzött célokat. A következő modul készségei lehetővé teszik, hogy a különböző szinten lévő vezetők elérjék, hogy az egyének megfelelően tudják kezelni a felmerülő problémákat, elkerüljék a kockázatos lépéseket, jó döntéseket hozzanak és képesek legyenek új kihívásokat keressni.

<< ugrás a lap tetejére>>

Kihozni a legjobbat az egyénekből
(Coaching: Bringing Out the Best in others®)

A hatékony coaching célja maximalizálni mindazoknak a teljesítményét, akik hatással lehetnek a szervezet egészére: a dolgozókét, a menedzserekét, az ügyfelekét és a beszállítókét. A coaching ismeretek alkalmazásával az egyének motiváltak lesznek, védik és támogatják egymást a közös cél, a csúcsteljesítmény elérése érdekében.

Ez a modul segít a résztvevőknek felismerni a lehetőséget a choachingolásra és olyan ismereteket nyújt, amelyek segítségével a vezetők bárkiből ki tudják hozni a legjobbat.

Kulcslépések:

 • lehetőség a coachingra, a cél megfogalmazása
 • a másik személy beleegyezése, a bizalom
 • helyzet tisztázása, egyetértés a problémában
 • lehetséges akciótervek egyeztetése
 • megállapodás
 • rövid és hosszú távú támogatás.

A program célja, hogy a résztvevők a képzés végén képesek legyenek:

 • a coaching előtti, közbeni és utáni lépéseket megtervezni,
 • kezdeményezni sikeres coaching beszélgetést,
 • a cél elérését akadályozó „holtpont”-ot megtalálni, és áttörni a személyes gátakat  
 • elemezni a munkatárs teljesítményét; a rapport technika segítségével felfedni a saját megoldásokat és megerősíteni
 • a szükséges ismeretek gyakorlatba való átültetését hatékonyan segíteni,
 • tervezni és támogatni a hosszú távú szakmai fejlődést mind az egyént, mind a csoportot illetően.

<< ugrás a lap tetejére>>

 Flow képzés
             A teljes szívvel végzett tevékenység hatása

Flow tréning célja:

Kompetenciák és hatékonyságfejlesztés, önismeret mélyítése, személyiségfejlesztés, lojalitás-elköteleződés növelése.

Célcsoport:

 • vezetők, középvezetők, illetve minden szinten hatékonyságnövelő célzattal Akár irodai dolgozóknak is.

 

Időrendi tematika:

 • flow tréning, erőforrások és kompetenciafejlesztés vezetőknek (min 30. óra foglalkozás)
   • felmérés (flow kérdőív csomag alkalmazása)
   • szeminárium – A flow (a teljes szívvel végzett tevékenység)
   • a felmérés eredményeinek ismertetése

 

Érintett témakörök:

 • A teljes szívvel végzett tevékenység feltételeinek meghatározása
 • Célok, célrendszerek meghatározása
 • Erőforrások azonosítása, fejlesztése
 • A „Fáradhatatlan” állapot előidézése
 • A flow állapot átélése
 • Követelmények és készségek harmonizálása

Tréning- gyakorlatok

 

   • a teljes szívvel végzett tevékenység feltételeinek meghatározása
   • célok – célrendszerek meghatározása
   • erőforrások azonosítása – fejlesztése
   • a flow állapot átélése – gyakorlatok
   • a követelmények és a készségek harmonizálása
   • összefoglalás értékelés

<< ugrás a lap tetejére>>

Stressz-Menedzsment

 Stressz- kezelő program célja

Az elvárásoknak való „nem megfelelés” gyakori munkahelyi probléma. A megoldás hiányában kialakuló MunkaStressz tovább rontja a helyzetet. Bármely képzés mindaddig minimális hatékonysággal bír, míg a munkatárs a stressz állapotában van. A szervezeti és személyi hatékonyságfejlesztő programok a problémákat jelentős mértékben megelőzik és az egész szervezet eredményességét növelik.  

Célcsoport

 • vezetők, középvezetők, illetve minden szinten hatékonyságnövelő célzattal

 

A program szerves része egy előzetes felmérés, melynek eredménye mutatja meg, mely hatékonyságfejlesztő képzésen való részvétel ajánlott az adott munkatársnak.

Időrendi tematika

 (mindenki megválaszolja kérdéseket)

Tréning- gyakorlatok

   • kompetenciaszintek / problémamegoldó magatartásminták azonosítása
    • csoportos azonosítás
    • a kompetenciák felvezetése a munkalapokra
   • kompetenciafejlesztése – követelményszint optimalizálás
   • esetfeldolgozások
   • összefoglalás értékelés

<< ugrás a lap tetejére>>

Túlzott érzelmi reakciók kezelés

Ennek a tréningünknek az anyagát hamarosan olvashatja oldalunkon!

<< ugrás a lap tetejére>>

Elismerések adásának képessége
Ennek a tréningünknek az anyagát hamarosan olvashatja oldalunkon!

<< ugrás a lap tetejére>> 

Amennyiben bármilyen kérdése lenne a tréningekkel kapcsolatban, készséggel állunk rendelkezésére!

A tréningekkel kapcsolatos bővebb információt kérhet  az [email protected] címen.
        
Telefon: (1) 391 7958     Fax: (1) 391 7959

<< ugrás a lap tetejére>>

 

 
 

 

 

 

készítette: chekwebdesign