Újdonságok

Program Újdonságok

A hatékony együttműködés kulcsa - Enneagram

Enneagram-karakterisztika:
mint az önismeret, a humán kompetenciafejlesztés
és a hatékony együttműködés kulcsa

 

Az Enneagram is személyiségtípusokat határoz meg, kilenc emberi alaptípust foglal rendszerbe. Nem beskatulyáz, hanem a motivációk, a külső és belső jellemvonások megfogalmazása mellett együttműködési elveket határoz meg mind a magán-, mind pedig az üzleti életben.
Az Enneagram nem más, mint egyfajta lelki térkép az optimális együttműködés elősegítéséhez.
           
Az Enneagramot az üzleti élet számos területén használhatjuk, pl.:

   • Humán erőforrás-gazdálkodásban (HRM): a megfelelő irodai légkör kialakításában, a hatékony kommunikációs és tárgyalási kultúra megteremtésében, a kultúra-közi ellentétek és diverzifikációs problémák kezelésében.
   • Ügyfélkapcsolat-kezelésben (CRM): a harmonikusabb ügyfélkezelés kialakításában, stresszhelyzetek feloldásában és problémás ügyfelek és szituációk kezelésében.
   • Szolgáltatási / kereskedelmi folyamatok támogatásában (Sales)
   • Cégvezetésben: stratégia-alkotásban, a céges és egyéni érdekek harmonizálásban, változáskezelésben

<<ugrás a lap tetejére

CsoportEredményességi Tréning -CSET
avagy a hatékony csoport, mint a problémamegoldás Közege és Eszköze

 

Eredményes az Ön munkacsoportja?
Ismeri csapatának saját gyengeségeit? Tudta,
…hogy minden csoport eltérő igényekkel és adottságokkal rendelkezik?


hogy a szervezet sikere attól a tudástól, és készségektől függ, amelyeket az egyes csoporttagok behoznak a probléma-megoldási folyamatba?

A tréning célja:
Segíteni a vezető-alkalmazotti, illetve az alkalmazott-alkalmazotti csoportok munkáját, hogy elsajátítsák a céljaik eléréséhez szükséges készségeket.
Segíteni abban, hogy a csoporttagok hatékonyabban dolgozzanak együtt.

A CsoportEredeményességi Tréning képes ellátni az újonnan felállított vagy nehézségekkel küzdő csoportokat azokkal az eszközökkel, amelyek az önkorrekcióhoz és az előrehaladáshoz szükségesek. A tréning felhívhja a tagok figyelmét csoportos gyengeségeikre és megismerteti velük a csoportos munka fejlesztéséhez szükséges készségeket. A tréning során alkalmazott feladatok azt gyakoroltatják, hogyan lehet ezeket az új készségeket alkalmazni a mindennapi csoportmunkában és a feladatok elvégzésében.
Milyen készségekre van szüksége az adott munkacsoportnak?
Mivel minden csoport eltérő igényekkel és adottságokkal rendelkezik, ezért a tréninghez tartozik egy előzetes Szükséglet felmérő kérdőív, amely segít meghatározni azokat a speciális ismereteket, készségeket és képességeket, amelyeket a csoport tagjainak leginkább szükséges fejleszteni illetve elsajátítani.
Milyen készségek fejleszthető a CsoportEredeményességi Tréning által?
A CSET a munkacsoportokat, mint a hatékony problémamegoldás eszközét és közegét fejleszti. Ennek tükrében az eredményes munkavégzés céljából az alábbi lépéseket sajátítják el a résztvevők:

 1. Hatékony tervezés: ebben a modulban a résztevők megismerhetik és begyakorolhatják az alábbi részfeladatokkal kapcsolatos ismereteket és készségeket:
  • a jövőkép megalkotása
  • küldetésük tisztázása
  • céljaik és célkitűzéseik meghatározása
  • megállapodás az együttműködési szabályokban
  • akciótervek kidolgozása és az egyéni feladatok kiosztása
  • az értékelési módszerek kidolgozása
 1. Hatékony megbeszélés. A tréning során a csoporttagok megismerkednek azokkal az eszközökkel, amikkel munkájuk során megbeszéléseiket hatékonyabbá tudják tenni, mint:
  • megbeszélés céljának meghatározása
  • előzetes felkészülés
  • a megbeszélés dinamikájának kezelése
  • utókövetés
 1. Csoportos problémamegoldás.
  • A csoporttagok megismerkednek a csoportos problémamegoldás 6 lépésből álló modelljével és annak alkalmazásával.
  • Gyakorlati probléma-megoldási eszközöket kapnak és gyakorolnak be, úgy mint: barinstorming, ok-okozati elemzés, Pareto-elemzés, és erőtérelemzés hazsnálata.
 1. Egyetértésen alapuló döntéshozatal.
  • A csoporttagok begyakorolják, hogyan kell az eltérő információkat és nézőpontokat felhasználni.
  • Megismerik a csoportos döntéshozatal folyamatát.
  • Megismerkednek az egyetértésen alapuló döntéshozatal irányvonalait,
  • a szinergiák a csoportos döntéshozatalra gyakorolt hatásait.
  • Begyakorolják az egyetértés gyorsabb elérését célzó technikákat.
 1. Csoportközi és csoporton belüli kommunikáció. A csoporttagok az alábbi kommunikációs ismereteket sajátíthatják el e tréningmodul által:
  • folyamatos tájékoztatás
  • kétirányú kommunikációs stratégia
  • előadói készségek
  • rendelkezésre álló médiák hatékony használata

A csoporttagok hatékony együttműködéséhez szükség van a csoportfenntartó funkciók ismeretére. Ezeket a funkciókat a résztvevők az alábbi modulok segítségével ismerhetik meg:

 1. Önmagunk és mások megértése, ez a modul az értékek tisztázásához nyújt segítséget.
 2. Személyközi készségek. Ebben a modulban a csoporttagok
  • begyakorolják, hogyan kell hatékonyan visszajelzést adni és kapni
  • kifejleszthetik a meghallgatási készségüket
  • megtanulhatják leküzdeni ellenállásukat
  • és kezelni a konfliktusokat.
 1. Csoportdinamika és csoportos vezetés. Ez a modul
  • segít megérteni a csoportszerepeket, funkcióikat és fenntartásuk módszereit
  • megismerteti a csoport hatékonyságának értékelését
  • segít felismerni a csoportfejlődés fázisait.
  • A résztvevők megvizsgálják a hatalom és a versengés hatásait,
  • gyakorolják a támogató irányítást.

Időtartam: 2 nap

<<ugrás a lap tetejére

Jövőválasztás

Mi a Jövőválasztás?

Megfelelő célok meghatározásával mindannyian képesek vagyunk arra, hogy megalkossuk saját jövőnket, és ezzel változásokat indítsunk el. A Jövőválasztás egy olyan közvetlen módszer, melynek segítségével:

 • egy csoport tagjai képessé válnak arra, hogy jövőképüket összehangolják;
 • nő a munkavállalók elkötelezettsége
 • lehetőség adódik mélyreható és gyors stratégiai változások megalkotására és elérésére

A jövőtervezés egy csoport életében mindig izgalmas, intenzív és célirányos időszak. A tréning lehetőséget nyújt a csoporttagok kreativitásának, lelkesedésének, vágyainak kibontására és összefogására egy közös cél elérésének érdekében. Mindez lépésről lépésre megy, így a választott jövő képe és megvalósításának terve folyamatosan épül ki. A megvalósítás, majd az utókövetés szakasza pedig biztosítja a közösen meghatározott cél elérését.

Hogyan segíthet a Jövőválasztás a szervezeteknek?

A választott jövő elérésének és ezzel a hatékonyság és profit növekedésének a feltétele, hogy a vezetés elkötelezze magát a Jövőválasztás mellett. Ezután a Jövőválasztási megbeszélése során a csoport végigmegy a folyamat 8 lépésén. Ezek után a folyamat még rendezettebbé válik a támogatás, a nyomon követés, végül az értékelés szakaszai révén. A folyamat sikeres megvalósítása közben nemcsak a közös várt jövő valósul meg, de egyre több ember kapcsolódik be, és ezáltal nagyobb mennyiségű humán energia szabadul fel.

Mikor kell a Jövőválasztást alkalmazni?

A tréninget azoknak a szervezeteknek vagy munkacsoportoknak ajánljuk, ahol:

 1. az egész szervezetben vagy csoportban igény van a változtatásara, azaz ha nagyobb mértékű az elégedetlenség és a cselekvőkészség, mint az ellenállás a változásokkal szemen; vagy
 2. ha a szervezet átmeneti időszakban van, azaz erőtlenség, zavarodottság, stressz, irányvesztettség jellemzi a kollégákat, ha önértékelésük megkérdőjeleződik a szervezeten belül, ha nincsenek meghatározó közös értékek, és ezáltal nincs bizalom a csoporttagok részéről a csoporttal szemben. A szervezetnek és tagjainak nincs jövőképe.

A Jövőválasztás nyolclépéses modellje:

A tréning során a résztvevők megismerkednek a Jövőválasztás nyolclépéses modelljével, majd a lépéseket saját szervezetükre alkalmazva megteremtik közös jövőképüket, és kidolgozzák a megvalósítás folyamatát az alábbiak szerint:

 • Tekintsük át a múltat!
 • Határozzuk meg mai az, ami működik és mi az, ami nem!
 • Értékek és hitek meghatározása
 • A fontos események, eredmények, és trendek meghatározása
 • Alkossuk meg a választott jövő képét!
 • Fordítsuk le a jövőképet cselekvési célokra!
 • Tervezzük meg a tennivalókat!
 • A terv megvalósításának felépítése

A tréning során elsajátított ismeretekkel a szervezet képessé válik arra, hogy a modellt önállóan alkalmazza, ezáltal megteremtődnek a jövőtervezés folyamatának támogatásának és az utókövetésnek a feltételei is.
Időtartam:        2 nap

<<ugrás a lap tetejére

           
BURNOUT SZINDROMA –
A kiégés tünet együttesének megelőzése és hatékony kezelése

A munkája nem jelent már kihívást Önnek? Feladatait megszokásból, különösebb lelkesedés nélkül végzi? Kimerültnek és frusztráltnak érzi magát a napi hajtásban? Úgy érzi, alkalmatlan a feladatára? A kapcsolatai kezdenek kiüresedni, az ügyfeleihez képtelen személyes síkon is közeledni? 

Még nincsenek ilyen tünetei, de attól fél, hogy Önnél is előfordulhatnak? A munkatársai között fedezett már fel hasonló jeleket? Szeretné megelőzni, hogy Önnél vagy a környezetében mindez fellépjen?

Ha bármelyik kérdésre igennel válaszolt, akkor jöjjön el a Burnout szindróma – a kiégés tünetegyüttesének megelőzése és hatékony kezelése tréningünkre!
Megismertetjük Önnel
L a kiégés fogalmát, okait
L a testi-lelki tüneteit és a felismeréshez szükséges elemeket
L a kiégés 12 lépcsős folyamatát
J a megelőzés és a hatékony kezelés lehetőségeit
J a kiégett ügyfelekkel való bánásmódot.
Megmutatjuk,
L hogy a kiégéshez vezető út mely szakaszán tart lefelé és
Segítünk abban,
J hogy elinduljon felfelé!
Hosszú távon támogatjuk az eredményességhez vezető úton!

<<ugrás a lap tetejére

 

Asszertivitás
avagy az önérvényesítés fejlesztése

Mi az asszertivitás?

Az asszertivitás saját képességeink aktiválása. Az asszertív attitűd önelfogadást és mások elfogadását, reális önértékelést, mások és önmagunk tiszteletét jelenti. Viselkedésben az asszertivitás felelősségvállalásban, saját érdekeink közvetítésében és mások érdekeinek figyelembevételében mutatkozik meg.
Az asszertivitás egy olyan viselkedésforma tudatos megválasztása, amelyben az egyén képes kifejleszteni önmagában belső erőt és tartást, és ezt tudja kapcsolataiban érvényesíteni.

„Senki sem tud kisebbrendűségi érzést kelteni benned a beleegyezésed nélkül.”
(Eleanor Roosvelt)

A tréning célja?

Az asszertivitás tréning képessé teszi a résztvevőket, hogy mozgósítsák energiáikat készségeik hatékony fejlesztése, a személyes fejlődés és a változások megvalósításának érdekében.
Gyakran szembekerül az ember olyan jelenségekkel, amelyek közérzetét hátrányosan befolyásolják, megakadályozzák abban, hogy önérvényesítően viselkedjék. Fontos, hogy ezekkel a kihívásokkal szeme tudjunk nézni. Az asszertivitás és az ehhez kapcsolódó önbecsülés nagy segítségünkre lehet a bizonytalanság és a változás körülményei között, és a válsáhelyzetekben.

A tréning felépítése:

A tréning gyakorlatai 10 témakört fednek le, minden témakörhöz tartoznak önértékelő lapok, kérdőívek, melyek segítségével a résztvevők folyamatos egyéni visszajelzést kapnak viselkedésükről, döntéseikről, jellemzőikről.

 • Viselkedés
 • Személyes hatalom
 • Kérések előterjesztése és visszautasítása
 • Testbeszéd
 • Visszajelzés
 • Részvétel, figyelem
 • Nehéz emberek, kínos helyzetek
 • A düh levezetése
 • Önbecsülés
 • Döntések

Időtartam: 2 nap

<<ugrás a lap tetejére

Toborzás és kiválasztás

A tréninget azért ajánljuk, hogy a kiválasztási és kommunikációs elemek tudatos alkalmazásával, egy hatékonyan struktúrált interjútechnika elsajátításával a területvezetők a legmegfelelőbb munkatársakat tudják megszerezni.
A program célja, hogy a vezetők:

 • megismerjék a felvételi és kiválasztási folyamat legfontosabb eszközeit
 • megismerjék a felvételi meghallgatás helyes struktúráját
 • tudjanak jó kérdéseket megfogalmazni
 • fejlesszék megfigyelői és megítélői készségeiket
 • felismerjék és megtanulják elkerülni az interjúhelyzet értékelési csapdáit
 • tudjanak jó döntést hozni: válasszák ki a pozícióra legalkalmasabb jelölteket

A képzés alatt megtárgyalandó témakörök:

 • A munkaerő-felvétel alapcéljai
 • A felvételi meghallgatás előkészítése
 • Felvételi interjúhelyzetek
 • A felvételi meghallgatás kulcselemei
 • Hogyan mérjük fel a jelöltet
 • Az Interjú javasolt felépítése
 • Kérdések, szempontok az interjúk alatt
 • Segítő technikák
 • Értékelési csapdák
 • Munkaköri kompetenciák - “munkaköri leírás”
 • A döntés folyamata
 • Pszichológiai alkalmasság
 •  - “személyspecifikáció”
 • Hogyan mondjunk nemet a nem megfelelő jelölteknek
 • Kit hívjunk vissza

A program a fenti célokhoz igazodóan kifejezetten interaktív. A készségek gyakorlását és tudatos használatát munkahelyi szituációk bevonásával biztosítjuk.

A képzés időtartama 2 nap.

<<ugrás a lap tetejére

Amennyiben bármilyen kérdése van a képzéssekkel kapcsolatban, készséggel állunk rendelkezésére!
Bővebb információ: [email protected]  Tel: (+36 1) 391-7958; Fax: (+36 1) 391-7959

A képzéseink vállalati kihelyezett formában is megvalósíthatóak!
Mindig a Cége sajátosságaira, igényeire kidolgozva!

Üzleti terv készítés és területmenedzsment értékesítőknek

A képzés célja, hogy az értékesítők

 1. a szervezeti célokat, stratégiát képesek legyenek a konkrét cselekvések, üzleti megvalósulás nyelvére lefordítani, hozzásegítve ezzel a vállalatot a hatékony, sikeres működéshez,
 2. eredményességüket úgy javítsák, hogy ne keményebben, hanem okosabban, tudatosabban dolgozzanak.

 

A hatékony területmenedzsment azt jelenti, hogy

 1. tisztában vagyok a területem és ügyfeleim vásárlói potenciáljával, az üzleti lehetőségekkel
 2. ismerem az aktuális trendeket, a vásárlást befolyásoló körülményeket
 3. információkkal rendelkezem a versenytársakról
 4. megszervezem a tevékenységeket
 5. jól működő, a lehetőségeket maximálisan kihasználó üzleti tervet készítek

 

Az jó értékesítői üzleti terv:

 1. tényeken, információkon alapul,
 2. a vállalati stratégiára és célokra támaszkodva világosan megfogalmazza az üzleti célokat
 3. konkrét cselekvési tervet tartalmaz
 4. számba veszi és kiaknázza az erősségeket és lehetőségeket
 5. tudatosan kezeli a gyengeségeket és minimalizálja a veszélyeket
 6. A források leghatékonyabb felhasználásával törekszik a maximális eredményességre

 

A képzés hangsúlyos elemei:

 1. hatékony területmenedzsment kritériumai
 2. információnyerés lehetőségei, információk feldolgozása, rögzítése
 3. terület elemzése, ügyfelek elemzése
 4. ügyfelek targetálása, 80/20
 5. SWOT analízis: termék, értékesítő, cég
 6. PEST analízis: az értékesítést befolyásoló külső körülmények
 7. stratégia, taktika
 8. SMART cél felállítása
 9. értékesítői célkategóriák
 10. a jó üzleti terv ismérvei
 11. üzleti terv elemei, összeállítása

 

A képzés eredményeként az értékesítők

  • megtanulják a sikeres területmenedzsment kulcselemeit,
  • képesek lesznek jól működő üzleti tervet készíteni,
  • hosszú távon növelik hatékonyságukat.

   

   

   

 

 
 

 

 

 

készítette: chekwebdesign