OKTATÁS, KÉPZÉS

Képzéseink vállalati kihelyezett programként is megvalósíthatóak, mindig figyelembe véve a cég sajátosságait!

Célkitűzésünk az, hogy magas színvonalú programokat állítsunk össze, ahol hatékonyan elsajátíthatják az adott készségeket.

Képzéseink döntő többsége angol nyelven is elérhető!

Programjainkat folyamatosan szeretetnénk bővíteni több témával, számos területről!

Kérjük, hogy folyamatosan látogasson el oldalunkra, így tájékozódhat ezekről vagy szívesen küldünk Önnek tájékoztatót! Vegye fel velünk a  kapcsolatot:   [email protected]

Hűség - és Kapcsolati Marketing  Szeminárium

A hûség a profit forrása. Sokat hallunk és beszélünk róla, mégis kevés igazán jó példát látunk. Ez a szeminárium a márkahûség kialakításának praktikus oldalával foglalkozik a reklámtól a CRM rendszerekig.

A képzés célcsoportja:

 • Brand Managerek,
 • Marketing vezetõk,
 • Értékesítési vezetõk

A szeminárium céljai:
· a hûség- és kapcsolati marketinggel kapcsolatos tudás elmélyítése
· új módszerek, ötletek, nemzetközi példák megismerése
· a korábbi tudás és tapasztalat felfrissítése és rendszerezése
· újfajta gondolkodásmód – és egy kis szórakozás

A szeminárium 70%-a prezentáció (tudástranszfer), 30%-a tréning (készségfejlesztés)

Az elõadó számtalan esettanulmányt, konkrét példát sorakoztat fel az elméletek illusztrálására.

Tartalmi vázlat:
1. Egy márka élete
· Hogyan készül a „márka”?
· A változó világ kihívásai (fogyasztók, cégek, technológia)
· A kommunikációs eszközök prioritásának változása

2. A promóciókról
· Mikor és miért, miért ne…
· Kategóriák mechanizmusok, eszközök
· Hogyan tovább?
· Remények, nyeremények
· Guerilla marketing

3. Direkt marketing
· Rövid alapozás
· Eszközök, módszerek hibák, válaszarányok
· Adatbázisok – honnan mit
· Direct response
· Direct mail (ilyen egyszerû?)
· Telemarketing
· SMS
· Geomarketing (hol a célcsoport?)
· Kreatív megfontolások – kukakerülõ technikák
· Kuponok (Hogyan érdemes?)

4. Kapcsolati marketing
· Ez nem DM?
· Célok és eszközök
· Internet marketing
· Vírus és permission marketing – ki mit kér, ki mit kap?

5. Hûségmarketing
· Eladni, eladni, eladni?
· Egy kis matek (ROI)
· A hûség több mint ismételt vásárlás
· A hûségépítés módszerei és eszközei

6. CRM
· Kinek mi a CRM? Customer Relationship Management
· Csodafegyver?
· Hogyan illeszkedik a funkciókba és a kommunikációs fázisokba?
· Háttér, eszközök, mechanizmusok, feltételek

Részvételi díj: 144.000 Ft/fõ +Áfa (büfével, ebéddel, tananyaggal)

Idõpontok:
2006 június 8-9.<<Jelentkezésilap letöltése>>
2006 szeptember 28-29.<<Jelentkezésilap letöltése>>
2006 november 9-10<<Jelentkezésilap letöltése>>

Előadó: Farkas Tibor
Idõtartam: 2 nap
Helyszín: art’otel, 1011 Budapest, Bem Rakpart 16-19

A képzés vállalati kihelyezett formában is megvalósítható!
Mindig a Cége sajátosságaira, igényeire kidolgozva!

Amennyiben bármilyen kérdése lenne a képzésekkel kapcsolatban, készséggel állunk rendelkezésére!
Kapcsolatfelvétel: [email protected] Tel: (+36 1) 391-7958; Fax: (+36 1) 391-7959

<< ugrás a lap tetejére>>

Projektvezetés

Áttekintés

Az alapvetően hierarchikus szervezetekben a projektek “mostohagyerekek” maradhatnak minden eredményük és előnyük ellenére.  Nincs vagy alig van idő és forrás a számukra, a végeredményük nagyon fontos de a támogatottságuk nagyon gyakran csekély. Így nagyon fontos, hogy a projektvezetők jártasak legyenek ebben a művészetben, mely kissé eltérő tudást igényel, mint a hagyományos vezetés.  Feladatuk (és a projekt sikere érdekében) el kell sajátítaniuk és alkalmazniuk kell projekt vezetési készségeket, hogy ne fecséreljék idejüket és energiájukat meglevő és tökéletesen kifejlesztett rendszerek kitalálásával vagy már létező folyamatok kiépítésével hanem koncentrálják erőiket a műveletek, személyek és helyzetek összehangolására, mely drámaian megnövelheti a siker valószínűségét.
A projekt sikere vagy kudarca nagymértékben a vezetőn múlik. A tréning segít nekik megtanulni és gyakorolni saját feladatukon és példáikon keresztül ezt a speciális vezetői területet, amely rendkívül összetett és sok nehézséggel és ugyanakkor sok siker-lehetőséggel rendelkezik. 
Egy sikerrel befejezett jó projekt olyan élményt adhat a vezetőnek, mely a mindennapi munkában nehezen érhető el: a teljes és konkrét eredmény örömét.

Kulcselemek

Projekt általános elvei
Projekt definíció/ Projekt-vezetés
Célkitűzés és eszközei
Életciklus és mérföldkövek
A projekt résztvevői és partnerei
Projekt folyamata
Projekt előkészítése
Lehetőségtanulmány
Kiindulási specifikációk
Megvalósíthatósági tanulmány
Projekt forgatókönyv
Projekt kockázatok kezelése
A megoldás kidolgozása
Funkció elemzés
Munka megosztás szerkezete
Projekt tervezés
Projekt megvalósítása
Irányítás és követés

Projekt lezárása
Projekt értékelése
Visszajelzések (csapat, résztvevő)
Fejlődési lehetőségek
Elismerés
Projekt csapat működése
Információs rendszer
Projekt team munkaszervezés

Eredmény, készség-fejlesztés

A résztvevők elsajátítanak egy olyan projektvezetési rendszert, mely lehetővé tesz számukra mindenféle projekt kezelését és irányítását. Konkrét példán végzett gyakorlat során végig visznek egy projektet, amely segítséget nyújt későbbi projektek megvalósításához. A program végére a résztvevők megismerik a sikeres projekt lépéseit és a kapcsolódó módszereket, mely lehetővé teszi számukra, hogy ne vesztegessék idejüket és energiájukat ezek újra felfedezésével. A résztvevők elköteleződnek a projektvezetés mellett, mert világos és gyakorlat-orientált segítséget kapnak a mindennapi munkájukhoz.

 • Célvezérelt tervezés, rendszerzett gondolkodás
 • Elemző és átfogó megközelítés egyensúlya
 • A projekt lépései
 • Siker-kritériumok meghatározása
 • Kollektív döntések kezelése
 • Időgazdálkodás
 • Tervezési modellek (Gantt, Pert, háló, kulcs-esemény, mérföldkövek)
 • Forgatókönyvek kidolgozása
 • Rugalmas de kontrollált változások
 • Csoport irányítás technikák (brainstorming, workshop,...)
 • Kockázat elemzés
 • Prioritások felállítása
 • Delegálás és beszámoltatás
 • Visszajelzés adása
 • Dokumentációs módszerek
 • Fejlődés irányú megközelítés

Időtartam: 3 nap

<< ugrás a lap tetejére>>

Interkulturális alkalmazkodás

Áttekintés

A globalizáció folyamatában a vállalatok – különösen a nemzetközi vállalatok – óhatatlanul szembesülnek a kulturális különbözőség problémájával. Az üzleti tevékenység sikere nagymértékben függ attól, hogyan kezelik ezeket a különbözőségeket. Ebből a szempontból a vezetők szerepe kiemelkedő fontosságú, mivel legtöbbször multikulturális környezetben dolgoznak. Életbevágó, hogy megértsék a kulturális különbözőségek természetét, hogy képesek legyenek meghatározni (és kezelni) saját és partnereik kulturális profilját és felhasználni azt, mint a hatékonyság növelésének lehetséges eszközét. A kulturális dimenziók segítségével a kultúrák közötti kommunikáció készsége nagymértékben fejleszthető és ez hatékonyabb vezetői stílust eredményez.
A kulturális különbözőségekkel foglalkozó legtöbb tréning tanácsot ad arra, hogyan dolgozzunk együtt más kultúrából származó emberekkel. Ez a tréning egy lépéssel tovább megy. Hatékony vezetéshez nem elegendő megtanulnunk miként éljünk együtt más kultúrákkal. Igazi nyereség a multikulturális készségek, kompetenciák fejlesztésével érhető el; azzal a készséggel, mely lehetővé teszi, hogy profitáljunk az egyes kultúrák közti különbségekből felhasználva a különböző megközelítés nyújtotta előnyöket.

Kulcselemek

Kultúra megértése

 • Mi a kultúra?
 • Értékek és viselkedés kapcsolata
 • Általános, kulturális és személyes jellegzetességek
 • Kulturális beállítódás kialakulása

Kultúra alapjai

 • Viszonyulás személyekhez
 • Viszonyulás a kötelezettségekhez/törvényekhez
 • Viszonyulás az időhöz
 • Viszonyulás az irányításhoz/környezethez

Kultúránk és más kultúra

 • Kulturális dimenziók
 • Kulturális profilok
 • Kultúrák gyökerei
 • Más szemével látni/látszódni

Kultúra és kommunikáció

 • Kommunikációs stílusok
 • Beszélgetési stílus, ritmus
 • Non-verbális kommunikáció
 • Harmónia és tapintat („arc-mentés”) 

Kultúra és munkahely

 • Hofstede modell
  • Viszonyulás a hatalomhoz
  • Viszonyulás a bizonytalansághoz / ismeretlenhez
  • A pozíció/státusz forrása
 • Munkahelyi értékek és normák
 • Munkatempó
 • Kulturális különbözőségek hatása a vezetői gyakorlatra
 • Kulturális különbözőségek hatékony kezelése

Eredmény, készség-fejlesztés

A képzés végére a résztvevők megismerik és elsajátítják a kulturális sajátosságokat és ezek segítségével megértik a különböző kultúrák közötti kölcsönhatások jellemzőit. Ezzel egy időben kialakítják maguknak a számukra érdekes kultúrák képét, profilját, mely alapot nyújt ahhoz, hogy megértsék a megfigyelt viselkedés mögötti okokat. Hatékony kommunikációs készséget fejlesztenek ki a partnereikkel történő együttműködéshez. Fejlődik a kultúrák közötti vezetéshez szükséges viselkedés-minták palettája. Egyéni akciótervet dolgoznak ki a tréningen tanultak alkalmazására az egyéni és csapat feladataik során. 

 • Hatékony kommunikáció multikulturális környezetben
 • Az időhöz, hierarchiához, vezetéshez, döntéshozáshoz való viszony jobb megértése, kezelése
 • Személyügyi munka javulása
 • Érvelés más kultúrából származó személlyel
 • Kapcsolat-építés más kultúrákkal
 • Kulturális különbözőségek kezelése az üzleti hatékonyság növelésére.

Időtartam:  2 nap

<< ugrás a lap tetejére>>

Hatékony időgazdálkodás

Áttekintés

Úgy tűnik, korunk nem más, mint állandó versenyfutás az idővel, túlzsúfolt határidőnaplókkal, azonnali válaszok igényével, állandóan növekvő termelékenységi igényekkel, szétforgácsolt feladatokkal, stb. Különösen a vezetők panaszkodnak, hogy elveszítették uralmukat saját idejük felett. Intézkednek, ahogy a dolgok jönnek, úgy tűnik folyamatos tűzoltással töltik idejüket, ami érthetően frusztrációhoz, stresszhez és cinizmushoz vezet nem is beszélve a túlzott rohanás, kapkodás miatt bekövetkező hibákról.
Sok publikáció és tréning foglalkozik és ajánl technikákat a szervezés javítására és az időgazdálkodás optimalizálására. Azonban ha igazán hatékonyan akarunk az időnkkel gazdálkodni, akkor e módszertani ajánlásokon túl meg kell szívlelnünk az alábbiakat:

 • Fel kell ismernünk időszemléletünk jellegzetességeit, csapdáit.
 • Ahelyett, hogy arra törekednénk, hogy minél többet tegyünk minél rövidebb idő alatt, tanuljunk meg kevesebbet tenni a rendelkezésünkre álló időben.
 • Ötvözzük a szervezési fegyelmet rugalmassággal

Kulcselemek

Időgazdálkodás alapjai
Az idő és magunk jobb megértése

 • Saját időnk értéke
 • Az idő természete
 • Saját beállítódásaink

Időgazdálkodási csapdáink
Túl sok munka

 • Túl sokat akarunk
 • Túl sok munka elvállalása (Nem tudunk nemet mondani)

Túl kevés idő (Idő-rablóink és ezek kezelése)
Külső tényezők

 • Értekezletek
 • Váratlan feladatok/megszakítások
 • Váratlan látogatók
 • Időigényes főnök és beosztott
 • Telefon, e-mail
 • Papírmunka
 • Utazás

Belső tényezők (Szervezettség hiánya)

 • Fókuszálás hiánya
 • Halogatás
 • Nem szereztünk be mindent a feladat megkezdése előtt
 • A feladat alábecslése

Tanuljunk meg kevesebbet csinálni
Prioritások kiválasztása

 • Időgazdálkodásunk felmérése
 • Prioritások felállítása

Pareto elv
Fontos - sürgős
Stratégiai – taktikai, döntéshozatal

 • Célvezérelt tervezés

Célkitűzés
Célok lebontása feladatokra
Mások hatékony kezelése

 • Tanuljunk meg nemet mondani
 • Delegálás
 • Mások nevelése

Legyünk szervezettek
Tervezzünk hatékonyan

 • Ne csak másokra, magunkra is tervezzünk

Napi, heti munkaciklus
Napi, heti, havi tervezés

 • Fontos dolgokat előre
 • Feladatok összevonása
 • Tervezzük be a váratlant

Legyünk rugalmasabbak

 • Naptárunk folyamatos felül-vizsgálata
 • Tanuljunk a tapasztalatokból

 

Eredmény, készség-fejlesztés

Célirányos és eredmény-orientált tervezés, saját belső készségeinken alapuló prioritások a mindennapi munkában. Az idő-fecsérlő elemek felismerése és kiiktatása. Figyelem-felhívás a fontos és sürgős dolgokra, ezek szétválasztása és a helyes hozzáállás kialakítása. A leghatékonyabb személyes irányítási technikák elsajátítása.

 • Eltökéltség
 • Tervezés
 • Szervezési készség
 • Döntés-hozási készség
 • Önfegyelem, fókuszálás
 • Érzelmi intelligencia
 • Pro-aktivitás
 • Stratégiai gondolkodás
 • Időcsapdák felismerése
 • Prioritások felállítása

Időtartam:  1 nap

<< ugrás a lap tetejére>>

Stressz és teljesítmény

Áttekintés

Különböző egészségügyi szervezetek riadót fújtak – a stressz mindenütt jelen van napjaink üzleti életében és a vállalatoknál járványszerű a kóros aggódás és a depresszió. Felmérések azt mutatják, hogy az alkalmazottak többsége úgy érzi, hogy egyre több és több stresszel kell megbirkóznia. Szalagcímek harsogják „a modern ember rosszkedvét”. A témákkal foglalkozó könyvek „best-seller”-ek. Fel kell számolnunk ezt a járványt? Megtanulhatják-e az emberek kezelni a stresszt, hogy korlátozzák a veszélyt? Tanulmányok azt mutatják, hogy:

 • A stressz távolról sem betegség, hanem egy jelenség, ami segít az embereknek abban, hogy megbirkózzanak nehéz helyzetekkel. Mint ilyen, nem tekinthető egyértelműen negatívnak.
 • A stressz akkor válik rombolóvá, ha meghalad egy bizonyos küszöböt. Tehát az embereknek meg kell tanulniuk kezelni a feszült helyzeteket, hogy csökkentsék a nyomást.
 • Az emberek javíthatják stressz-tűrő képességüket, ha megtanulják a helyzeteket másként értékelni és ha egészséges életvitelt folytatnak.

Kulcselemek

A stressz megértése
A stressz
            Definíció, elemek
            Dimenziók (biológiai, pszichológiai)
            Szerepe, funkciója
Stressz és teljesítmény
            Stresszorok - Motivátorok
Stressz a munkahelyen

Stressz felismerése
A stressz jelei
Stressz reakciók

Stressz kezelése
Stressz moderátorok
Reakcióink kezelése
            Fiziológiai (Relaxáció)
            Pszichológiai: Gondolatok és érzelmek kezelése
            Viselkedési: kapcsolatok / támogatás
Vegyük át az irányítást: Működő stratégiák
Ésszerű megoldás: Stressz átalakítása cselekvéssé
A kapcsolati megközelítés
A fizikai megoldás: Engedjük a testünket segíteni
Egészséges életmód

Másoknál fellépő stressz kezelése
Stresszorok kezelése
Érzelmek kezelése
            Viselkedési típusok
            Empátia-készség növelése
            Hatékony odafigyelés
            Nehéz emberek kezelése

Eredmény, készség-fejlesztés

A résztvevők képessé válnak időben felismerni a náluk és másoknál fellépő stresszt és tudatosan megelőzni ennek károssá fajulását. Megtanulják, hogyan csökkenthetik megfelelő módon a kialakult feszültségeket. Ennek eredményeként kiegyensúlyozottabbá válnak, harmóniájuk önmagukkal és környezetükkel megnő, munkájuk eredményesebbé válik. 

 • Stressz felismerése
 • Stresszorok felismerése
 • Stressz csökkentése, kezelése
 • Stressz-tűrő képesség növelése
 • Másoknál fellépő stressz kezelése
 • Egyensúly kialakítása a probléma és érzelmi alapú megoldások között

Időtartam: 1 nap

<< ugrás a lap tetejére>>

e-business

Szállodaipar: marketing az interneten

A probléma meghatározása:
Önt is elgondolkoztatják a következő kérdések a mindennapi munkája során?

 • Hogyan fejlesztessek felhasználó centrikus és keresőbarát szállodai honlapot?
 • Ki a szállodai honlap célközönsége (B2B, B2C), és milyen költséghatékony online marketing módszerekkel érhetem el őket itthon és külföldön?
 • Fontosak-e az online keresőrendszerek a szállodaiparnak, és ha igen, akkor miért illetve hogyan profitálhat ebből a szállodám leginkább?
 • Hogyan hirdessek kulcsszó alapú reklámmal itthon és a nemzetközi keresőkben?
 • Hogyan profitálhatunk a meglévő ügyfelekből e-mail marketing segítségével?

A képzés célcsoportja:
Szállodai marketing és kereskedelmi menedzserek, asszisztensei és mindenki aki ezt az iparágat kiszolgálja

A program célja:
Az intenzív mesterkurzus célja: gyakorlat -centrikus képzéssel segíteni a szállodaipar menedzsereinek mindennapi munkáját. A képzés után bevételeket növelhetnek és/vagy költségeket csökkenthetnek.

Mi a program előnye:

 • Intenzív, kiscsoportos gyakorlat-centrikus képzés („tudás eszencia a gyakorlatban”)
 • A piacon elismert és tapasztalt előadó (Damjanovich Nebojsa, online kommunikációs tanácsadó és tréner, főiskolai és egyetemi előadó)
 • eLearning támogatás (online elérhető oktatási segédeszközök: előadások, írásos összefoglalók, szakcikkek, egyéb eszközök, stb.)
 • Személyreszabott tanácsadás (minden résztvevő 2 órás tanácsadást kap ingyen a tanultak jobb felhasználása érdekében)

Előadó: Damjanovich Nebojsa online kommunikációs tanácsadó és tréner
              Professional Member of eMarketing Association (www.damjanovich.hu)

Részvételi díj: 288.000 Ft/fő +Áfa (büfével, ebéddel, tananyaggal, személyre szabott tanácsadással, eLearning támogatással, minden résztvevő az előadó által
megjelentetett könyvet kap ajándékba)

A képzés díja a szakképzési hozzájárulásból finanszírozható!

Időpontok:
2006 május 15; 17; 29; 31. <<Jelentkezésilap letöltése>>
2006. július 3-4; 10-11. <<Jelentkezésilap letöltése>>
2006 szeptember 26; október 3, 10, 17. <<Jelentkezésilap letöltése>>
2006 november 21-22; 28-29.
<<Jelentkezésilap letöltése>>

Helyszín: art’otel, 1011 Budapest, Bem Rakpart 16-19

Jelentkezzen a „Szállodaipar: marketing az interneten” mesterkurzusra és készüljön fel az online marketing mindennapi kihívásaira!

A képzés vállalati kihelyezett formában is megvalósítható!
Mindig a Cége sajátosságaira, igényeire kidolgozva!

<< ugrás a lap tetejére>>

Gyógyszeripar: marketing az interneten

A probléma meghatározása:
“…A jól megtervezett és kivitelezett eDetailing segíthet a márkamenedzsereknek abban, hogy célzottabban érjék el az orvosokat…” - Forrás: Pharma Voice, 2004. június

A gyógyszeripari marketing és márka menedzsereknek egyre inkább számolniuk kell az internettel, mint alternatív és költség hatékony kommunikációs csatornával, mely egyaránt alkalmas márkaépítésre és értékesítés ösztönzésre. Piaci előnyt jelent ennek az eszköznek az elsajátítása, nem beszélve az eDetailing komplex rendszerekről. Mesterkurzusunk következő kérdésekre add választ:

- Orvoslátogatás internet segítségével avagy, eDetailing itthoni lehetőségei: házon belül vagy külső szolgáltató?

- Ki az OTC és ki a vényköteles gyógyszer honlapjának célközönsége, milyen az életstílusuk és milyen költséghatékony online marketing módszerekkel érheti el őket?

- Hogyan fejlesztesse felhasználó centrikus és keresőbarát gyógyszeripari vállalati és hogyan a márka honlapot?

- Miben más az online az offline OTC reklámtól?

- Hogyan használjuk az online reklámot OTC termékeknél márkaismertség építésre, és hogyan az értékesítés ösztönzésre?

- Milyen lehetőségeink vannak a vényköteles gyógyszerek laikusoknak történő online reklámozásában?

- Hogyan használjon média vagy interaktív ügynökséget és hogyan a speciális cégeket online reklámkampányokban?

- KPI azaz, kulcsfontosságú teljesítménymutatók a gyógyszeripari honlapok esetében

- Mitől lesz egy vényköteles gyógyszer "beazonosítható" a weben, és hogyan építsünk "online hűséget" a laikusok körében?

- Fontosak-e az online keresőrendszerek (szabadszavas keresők, katalógusok és link-gyűjtemények) a gyógyszeriparban, illetve hogyan profitálhat ebből az OTC honlapja leginkább?

- Hogyan hirdessen kulcsszó alapú reklámmal a keresőkben?

- Hogyan növelheti website látogatói hűséget e-mail marketing segítségével?

A képzés célcsoportja:
Gyógyszeripari marketing és márka menedzserek, asszisztensei és mindenki aki ezt az iparágat kiszolgálja

A program célja:
Az intenzív mesterkurzus célja: gyakorlat-centrikus képzéssel segíteni a gyógyszeripar menedzsereinek mindennapi munkáját. A képzés után bevételeket növelhetnek és/vagy költségeket csökkenthetnek.

Mi a program előnye:

 • Intenzív, kiscsoportos gyakorlat-centrikus képzés („tudás eszencia a gyakorlatban”)
 • A piacon elismert és tapasztalt előadó (Damjanovich Nebojsa, online kommunikációs tanácsadó és tréner, főiskolai és egyetemi előadó)
 • eLearning támogatás (online elérhető oktatási segédeszközök: előadások, írásos összefoglalók, szakcikkek, egyéb eszközök, stb.)
 • Személyreszabott tanácsadás (minden résztvevő 2 órás tanácsadást kap ingyen a tanultak jobb felhasználása érdekében)

Előadó: Damjanovich Nebojsa online kommunikációs tanácsadó és tréner
              Professional Member of eMarketing Association (www.damjanovich.hu)

Részvételi díj: 288.000 Ft/fő +Áfa
(büfével, ebéddel, tananyaggal, személyre szabott tanácsadással, eLearning támogatással, minden résztvevő az előadó által megjelentetett könyvet kap ajándékba)

A képzés díja a szakképzési hozzájárulásból finanszírozható!

Időpont:
2006 május 25-26; június 7-8 . <<Jelentkezésilap letöltése>>
2006 július 5-6; 12-13. <<Jelentkezésilap letöltése>>
2006 szeptember 27; október 4, 11, 18. <<Jelentkezésilap letöltése>>
2006 december 5-6; 12-13.
<<Jelentkezésilap letöltése>>

Helyszín: art’otel, 1011 Budapest, Bem Rakpart 16-19

A képzés vállalati kihelyezett formában is megvalósítható!
Mindig a Cége sajátosságaira, igényeire kidolgozva!

Jelentkezzen a „Gyógyszeripar: marketing az interneten” mesterkurzusra és készüljön fel az online marketing mindennapi kihívásaira!

<< ugrás a lap tetejére>>

Bankszektor: marketing az interneten

A probléma meghatározása:
Önt is elgondolkoztatják a következő kérdések a mindennapi munkája során?

 • Hogyan fejlesztessek felhasználó centrikus és keresőbarát banki honlapot?
 • Ki a banki honlap célközönsége (B2B, B2C), és milyen költséghatékony online marketing módszerekkel érhetem el őket?
 • Fontosak-e az online keresőrendszerek a bankiparnak, és ha igen, akkor miért illetve hogyan profitálhat ebből a bankom leginkább?
 • Hogyan hirdessek kulcsszó alapú reklámmal az itthoni keresőkben, melyik célcsoportnak és hogyan mérjem a kampányok hatékonyságát?
 • Hogyan profitálhatunk a meglévő ügyfelekből e-mail marketing segítségével?
 • Miben segítenek a CRM rendszerek az online marketinget?
 • Hogyan értékeljek az online marketing akciók hatékonyságát? (KPI a közép és felső vezetésnek)

A program célja:
Az intenzív mesterkurzus célja: gyakorlat-centrikus képzéssel segíteni a bankipar menedzsereinek mindennapi munkáját. A képzés után bevételeket növelhetnek és/vagy költségeket csökkenthetnek.

A képzés célcsoportja:
Banki marketing és márka menedzserek, asszisztensei és mindenki aki ezt az iparágat kiszolgálja.

Mi a program előnye:

 • Intenzív, kiscsoportos gyakorlat-centrikus képzés („tudás eszencia a gyakorlatban”)
 • A piacon elismert és tapasztalt előadó (Damjanovich Nebojsa, online kommunikációs tanácsadó és tréner, főiskolai és egyetemi előadó)
 • eLearning támogatás (online elérhető oktatási segédeszközök: előadások, írásos összefoglalók, szakcikkek, egyéb eszközök, stb.)
 • Személyreszabott tanácsadás (minden résztvevő 2 órás tanácsadást kap ingyen a tanultak jobb felhasználása érdekében)

Előadó: Damjanovich Nebojsa online kommunikációs tanácsadó és tréner
              Professional Member of eMarketing Association (www.damjanovich.hu)

Részvételi díj: 288.000 Ft/fő +Áfa (büfével, ebéddel, tananyaggal, személyre szabott
tanácsadással, eLearning támogatással, minden résztvevő az előadó által
megjelentetett könyvet kap ajándékba)

A képzés díja a szakképzési hozzájárulásból finanszírozható!

Időpont: 2006 október hónapban

Helyszín: art’otel Budapest, 1011 Bem Rakpart 16-19.

Jelentkezzen a „Bankipar: marketing az interneten” mesterkurzusra és készüljön fel az online marketing mindennapi kihívásaira!

Képzéseink vállalati kihelyezett formában is megvalósíthatóak!
A képzések díja a szakképzési hozzájárulásból finanszírozható!
Mindig az Ön cégére sajátosságaira, igényeire kidolgozva!

Amennyiben bármilyen kérdése lenne a képzésekkel kapcsolatban, készséggel állunk rendelkezésére!
Kapcsolatfelvétel: [email protected] Tel: (+36 1) 391-7958; Fax: (+36 1) 391-7959

<< ugrás a lap tetejére>>

LEADERSHIP 6 MODULOS, VEZETŐI KÉPZÉS/ I. csoport

Néhány ritka kivételtől eltekintve, vezetőnek nem születik az ember, hanem azzá lesz. A következő modulok olyan jól működő stratégiákkal szolgálnak a sikeres vezetéshez, amelyek megvalósulásakor a csapat jó hangulat megőrzése mellett éri el a hatékonyság javulását.

I.          Vezetői készségfejlesztés
II.        Motiválni másokat
III.       WIN-WIN
IV.       Coaching
V.        Konfliktuskezelés
VI.       Változásmenedzsment

Modulok Árai:           1 napos   76.900 Ft+Áfa/fő   (tananyaggal, büfével, ebéddel)
                                   2 napos 143.000 Ft+Áfa/fő   (tananyaggal, büfével, ebéddel)
6 Modulos Ár:           539.000 Ft+Áfa/fő / 8 tréning nap (tananyaggal, büfével, ebéddel)
                                    A programot elvégzők az amerikai AchieveGlobal oklevelét kapják!
Kedvezmények:        2 fő jelentkezése esetén  5 % kedvezmény!
 A képzés díja a szakképzési hozzájárulásból finanszírozható a teljes modulos
 részvétel esetén!                 
 Egyéni jelentkezőknek a 6 Modulos részvétel esetén részlet fizetési lehetőség!         

A jelentkezőknek egyéni tanácsadást is biztosítunk a program mélyebb elsajátítása érdekében!
Leadership programok vállalati kihelyezett formában is elérhetőek!
Amennyiben bármilyen kérdése lenne a képzésekkel kapcsolatban, készséggel állunk rendelkezésére!
Bővebb információt kérhet  az [email protected] címen.
Telefon: (1) 391 7958     Fax: (1) 391 7959

Vezetői készségfejlesztés
(The Leader in Each of us®)

A modul bemutatja, hogy miért kell elsajátítaniuk az egyéneknek a szervezetben elfoglalt helyüktől függetlenül egy felelősségteljes szerepet. A program során a vezetők megértik, hogy a korlátok miért akadályozzák meg a szervezetet, hogy megfeleljen az üzleti kihívásoknak és hogy rugalmasan alkalmazkodjon a körülményekhez. A képzés során megvizsgálják, melyek azok a tipikus vezetői hibák, amelyek tudatos elkerülésével  vezetővé válhatnak.

Ezt követően a résztvevők megismerik az öt kritikus vezetői stratégiát (CLIMB technika), melyek alkalmazásával sokkal hatékonyabban képesek vezetni a szervezetet.

 • Create a compelling future: érzékeltess egy ellenállhatatlan jövőt
 • Let the customer drive the organization: engedd, hogy az ügyfél irányítson
 • Involve every mind: vonj be mindenkit
 • Manage work horizontally: menedzseld a mindennapokat
 • Build personal credibility: mutass fel emberi értékeket

A jelenlegi vezetési stílus kiértékelését követően a résztvevők meghatározzák a jövőben követendő stratégiákat, amelyek révén vezetői képességeik kiteljesedhetnek, kitágítva ezzel a szervezet jövőképét.

Időpont:          2006. június 16.       <<Jelentkezésilap letöltése>>
Időtartam:      1 tréning nap
Részvételi díj: 76.900 Ft+Áfa/ fő (tananyaggal, büfével, ebéddel)
Helyszín:        Budapest

<< ugrás a lap tetejére>>

Motiválni másokat
(Motivating Others®)

Fontos képesség, amellyel el lehet érni, hogy a beosztottak minden szerepben és funkcióban eredményesebben tudjanak működni.

A résztvevők:

 • áttekintik a motivációs elméleteket
 • értékelik, hogy mit jelent a motiváció a Leadership rendszerben:
  • motivációk és egyéni igények
  • a cél húzóereje
  • hatékony kommunikáció vezetése
  • ellentmondásos helyzetek kezelése
  • dicséret és elismerés
 • meghatározzák saját motivációs tényezőiket
 • meghatározzák munkahelyi motivációs lehetőségeiket.

Időpont:          2006. július 7. <<Jelentkezésilap letöltése>>
Időtartam:      1 tréning nap
Részvételi díj: 76.900 Ft+Áfa/ fő (tananyaggal, büfével, ebéddel)
Helyszín:        Budapest

<< ugrás a lap tetejére>>

Befolyásolás a nyerő-nyerő pozició érdekében
(Influencing for Win-Win Outcomes®)

A modul bemutatja, hogy miként lehet befolyást gyakorolni a kölcsönösen előnyös eredmény érdekében. Olyan eszközöket ad a résztvevők kezébe, amelyek segítségével képesek lesznek eredmény-orientált megközelítésben megosztani az ötleteiket, és el tudják nyerni mások támogatását ahhoz, hogy ezek az ötletek meg is valósuljanak.

A modul során elsajátítható kulcslépések:

 • tervezés a siker érdekében
 • kölcsönös bevonódás
 • javaslatok, előnyök bemutatása
 • véleménykérés
 • várható ellenvetések kezelése
 • támogatás kérése
 • feladatvállalás tisztázása
 • akcióterv.

Időpont:          2006. szeptember 20.                     
Időtartam:      1 tréning nap
Részvételi díj: 76.900 Ft+Áfa/ fő (tananyaggal, büfével, ebéddel)
Helyszín:        Budapest

<< ugrás a lap tetejére>>

Coaching: Kihozni a legjobbat az egyénekből
Coaching: Bringing Out the Best in others®

A hatékony coaching célja maximalizálni mindazoknak a teljesítményét, akik hatással lehetnek a szervezet egészére: a dolgozókét, a menedzserekét, az ügyfelekét és a beszállítókét. A coaching ismeretek alkalmazásával az egyének motiváltak lesznek, védik és támogatják egymást a közös cél, a csúcsteljesítmény elérése érdekében.

Ez a modul segít a résztvevőknek felismerni a lehetőséget a choachingolásra és olyan ismereteket nyújt, amelyek segítségével a vezetők bárkiből ki tudják hozni a legjobbat.

Kulcslépések:

 • lehetőség a coachingra, a cél megfogalmazása
 • a másik személy beleegyezése, a bizalom
 • helyzet tisztázása, egyetértés a problémában
 • lehetséges akciótervek egyeztetése
 • megállapodás
 • rövid és hosszú távú támogatás.

A program célja, hogy a résztvevők a képzés végén képesek legyenek:

 • a coaching előtti, közbeni és utáni lépéseket megtervezni,
 • kezdeményezni sikeres coaching beszélgetést,
 • a cél elérését akadályozó „holtpont”-ot megtalálni, és áttörni a személyes gátakat  
 • elemezni a munkatárs teljesítményét; a rapport technika segítségével felfedni a saját megoldásokat és megerősíteni
 • a szükséges ismeretek gyakorlatba való átültetését hatékonyan segíteni,
 • tervezni és támogatni a hosszú távú szakmai fejlődést mind az egyént, mind a csoportot illetően.

Időpont:          2006. október 5-6.  <<Jelentkezésilap letöltése>>                          
Időtartam:      2 tréning nap
Részvételi díj: 143.000 Ft+Áfa/ fő (tananyaggal, büfével, ebéddel)
Helyszín:        Budapest

<< ugrás a lap tetejére>>

Konfliktuskezelés
(Moving From Conflict to Collaboration®)

A munkahelyi változások kezelésében újabban a hatékony együttműködésre helyezik a hangsúlyt.

A cég minden szintjén elvárják az egyéntől, hogy tudjon együtt dolgozni másokkal, olykor még keresztfunkciókat betöltve is, kezelje a problémákat és olyan döntéseket hozzon, amelyek egykor a vezetők kizárólagos feladatai voltak.

Bár az együttműködés a teljesítmény javulásához vezet, konfliktusok forrásává is válhat. Ennek megfelelően az egyénnek a szervezet minden szintjén képesnek kell lennie sikeres konfliktuskezelésre.

A modul segít a konfliktushoz való viszonyulásunk megértésében. Egy strukturált folyamatot tanít meg, amellyel konstruktívan láthatunk hozzá a konfliktusok kezeléséhez. A folyamat segítséget nyújt abban, hogy a konfliktus által gerjesztett energiát olyan pozitív irányba tereljük; mint például munkakapcsolataink javítása és közös megoldások keresése. 

 Kulcslépések, amelyek a program vázát képezik:

 • kölcsönös érdekeltség kialakítása
 • a másik személy álláspontjának megismerése
 • a problémával kapcsolatos saját megközelítésünk és kihatásának bemutatása
 • döntés a megfelelő cselekvési tervről
 • elismerés kifejezése a másik személy erőfeszítéseivel kapcsolatban.

Időpont:          2006. október 27.    <<Jelentkezésilap letöltése>>            
Időtartam:      1 tréning nap
Részvételi díj: 76.900 Ft+Áfa/ fő (tananyaggal, büfével, ebéddel)
Helyszín:        Budapest

<< ugrás a lap tetejére>>

Változásmenedzsment
                         Personal Strategies for Navigating Change®

 

A változások új elvárások és kihívások elé állítják a szervezet minden munkatársát. Ha az egyéneknek nincs személyes stratégiája a változások eredményes kezeléséhez, akkor az emberek bizonytalanná válhatnak, és a kommunikáció is csődöt mondhat.

Ez a modul a változásmenedzsment olyan megközelítését mutatja be, amelyet az egyének, bármely szervezetnél dolgozzanak is, eredményesen tudnak alkalmazni. A résztvevők megvizsgálják azokat a készségeket, amelyek segítenek szembenézni a változásokkal (akár egyénileg, akár csoportosan,) valamint olyan stratégiákat dolgoznak ki, amelyekkel a váratlan helyzetekhez is eredményesen tudnak alkalmazkodni.

A program eredményeként:

 • felkészülnek a változást követő események dinamikájának eredményes irányítására
 • tudatára ébrednek a bennük lakozó rugalmasságnak, mely leleményességük, hozzáértésük, gyakorlati jártasságuk összessége
 • alkalmazni tudják a változási stratégiát, szemléletmódot és eszközöket, hogy ezáltal fokozzák mind a maguk, mind a csapatuk eredményességét
 • megértik, hogy a változásnak milyen egyéni - beleértve az érzelmi hatásokat - és kollektív hatása van a munkacsoportra

felmérik hatékonyságukat a változás-irányítás területén

Időpont:          2006. november 16-17. <<Jelentkezésilap letöltése>>
Időtartam:      2 tréning nap
Részvételi díj: 143.000 Ft+Áfa/ fő (tananyaggal, büfével, ebéddel)
Helyszín:        Budapest

<< ugrás a lap tetejére>>

 Interkulturális alkalmazkodás

Áttekintés
A globalizáció folyamatában a vállalatok – különösen a nemzetközi vállalatok – óhatatlanul szembesülnek a kulturális különbözőség problémájával. Az üzleti tevékenység sikere nagymértékben függ attól, hogyan kezelik ezeket a különbözőségeket. Ebből a szempontból a vezetők szerepe kiemelkedő fontosságú, mivel legtöbbször multikulturális környezetben dolgoznak. Életbevágó, hogy megértsék a kulturális különbözőségek természetét, hogy képesek legyenek meghatározni (és kezelni) saját és partnereik kulturális profilját és felhasználni azt, mint a hatékonyság növelésének lehetséges eszközét. A kulturális dimenziók segítségével a kultúrák közötti kommunikáció készsége nagymértékben fejleszthető és ez hatékonyabb vezetői stílust eredményez.
A kulturális különbözőségekkel foglalkozó legtöbb tréning tanácsot ad arra, hogyan dolgozzunk együtt más kultúrából származó emberekkel. Ez a tréning egy lépéssel tovább megy. Hatékony vezetéshez nem elegendő megtanulnunk miként éljünk együtt más kultúrákkal. Igazi nyereség a multikulturális készségek, kompetenciák fejlesztésével érhető el; azzal a készséggel, mely lehetővé teszi, hogy profitáljunk az egyes kultúrák közti különbségekből felhasználva a különböző megközelítés nyújtotta előnyöket.

Kulcselemek
Kultúra megértése

 • Mi a kultúra?
 • Értékek és viselkedés kapcsolata
 • Általános, kulturális és személyes jellegzetességek
 • Kulturális beállítódás kialakulása

Kultúra alapjai

 • Viszonyulás személyekhez
 • Viszonyulás a kötelezettségekhez/törvényekhez
 • Viszonyulás az időhöz
 • Viszonyulás az irányításhoz/környezethez

Kultúránk és más kultúra

 • Kulturális dimenziók
 • Kulturális profilok
 • Kultúrák gyökerei
 • Más szemével látni/látszódni

Kultúra és kommunikáció

 • Kommunikációs stílusok
 • Beszélgetési stílus, ritmus
 • Non-verbális kommunikáció
 • Harmónia és tapintat („arc-mentés”)

Kultúra és munkahely

 • Hofstede modell
  • Viszonyulás a hatalomhoz
  • Viszonyulás a bizonytalansághoz / ismeretlenhez
  • A pozíció/státusz forrása
 • Munkahelyi értékek és normák
 • Munkatempó
 • Kulturális különbözőségek hatása a vezetői gyakorlatra
 • Kulturális különbözőségek hatékony kezelése

Eredmény, készség-fejlesztés

A képzés végére a résztvevők megismerik és elsajátítják a kulturális sajátosságokat és ezek segítségével megértik a különböző kultúrák közötti kölcsönhatások jellemzőit. Ezzel egy időben kialakítják maguknak a számukra érdekes kultúrák képét, profilját, mely alapot nyújt ahhoz, hogy megértsék a megfigyelt viselkedés mögötti okokat. Hatékony kommunikációs készséget fejlesztenek ki a partnereikkel történő együttműködéshez. Fejlődik a kultúrák közötti vezetéshez szükséges viselkedés-minták palettája. Egyéni akciótervet dolgoznak ki a tréningen tanultak alkalmazására az egyéni és csapat feladataik során. 

 • Hatékony kommunikáció multikulturális környezetben
 • Az időhöz, hierarchiához, vezetéshez, döntéshozáshoz való viszony jobb megértése, kezelése
 • Személyügyi munka javulása
 • Érvelés más kultúrából származó személlyel
 • Kapcsolat-építés más kultúrákkal

Kulturális különbözőségek kezelése az üzleti hatékonyság növelésére

Időpont:               2006. július 4-5. <<Jelentkezésilap letöltése>>
                             2006. szeptember 21-22. <<Jelentkezésilap letöltése>>
                             2006. november 23-24. <<Jelentkezésilap letöltése>>                                    
Időtartam:           2 tréning nap
Részvételi díj:     216.000 Ft+Áfa/ fő (tananyaggal, büfével, ebéddel)
Helyszín:             Budapest

A képzés vállalati kihelyezett formában is megvalósítható!

 << ugrás a lap tetejére>>

Projektvezetés

Áttekintés

Az alapvetően hierarchikus szervezetekben a projektek “mostohagyerekek” maradhatnak minden eredményük és előnyük ellenére.  Nincs vagy alig van idő és forrás a számukra, a végeredményük nagyon fontos de a támogatottságuk nagyon gyakran csekély. Így nagyon fontos, hogy a projektvezetők jártasak legyenek ebben a művészetben, mely kissé eltérő tudást igényel, mint a hagyományos vezetés.  Feladatuk (és a projekt sikere érdekében) el kell sajátítaniuk és alkalmazniuk kell projekt vezetési készségeket, hogy ne fecséreljék idejüket és energiájukat meglevő és tökéletesen kifejlesztett rendszerek kitalálásával vagy már létező folyamatok kiépítésével hanem koncentrálják erőiket a műveletek, személyek és helyzetek összehangolására, mely drámaian megnövelheti a siker valószínűségét.
A projekt sikere vagy kudarca nagymértékben a vezetőn múlik. A tréning segít nekik megtanulni és gyakorolni saját feladatukon és példáikon keresztül ezt a speciális vezetői területet, amely rendkívül összetett és sok nehézséggel és ugyanakkor sok siker-lehetőséggel rendelkezik. 
Egy sikerrel befejezett jó projekt olyan élményt adhat a vezetőnek, mely a mindennapi munkában nehezen érhető el: a teljes és konkrét eredmény örömét.

Kulcselemek

Projekt általános elvei
Projekt definíció/ Projekt-vezetés
Célkitűzés és eszközei
Életciklus és mérföldkövek
A projekt résztvevői és partnerei
Projekt folyamata
Projekt előkészítése
Lehetőségtanulmány
Kiindulási specifikációk
Megvalósíthatósági tanulmány
Projekt forgatókönyv
Projekt kockázatok kezelése
A megoldás kidolgozása
Funkció elemzés
Munka megosztás szerkezete
Projekt tervezés
Projekt megvalósitása
Irányitás és követés
Projekt lezárása
Projekt értékelése
Visszajelzések (csapat, résztvevő)
Fejlődési lehetőségek
Elismerés
Projekt csapat működése
Információs rendszer
Projekt team munkaszervezés

 

Eredmény, készség-fejlesztés

A résztvevők elsajátítanak egy olyan projektvezetési rendszert, mely lehetővé tesz számukra mindenféle projekt kezelését és irányítását. Konkrét példán végzett gyakorlat során végig visznek egy projektet, amely segítséget nyújt későbbi projektek megvalósításához. A program végére a résztvevők megismerik a sikeres projekt lépéseit és a kapcsolódó módszereket, mely lehetővé teszi számukra, hogy ne vesztegessék idejüket és energiájukat ezek újra felfedezésével. A résztvevők elköteleződnek a projektvezetés mellett, mert világos és gyakorlat-orientált segítséget kapnak a mindennapi munkájukhoz.

 • Célvezérelt tervezés, rendszerzett gondolkodás
 • Elemző és átfogó megközelítés egyensúlya
 • A projekt lépései
 • Siker-kritériumok meghatározása
 • Kollektív döntések kezelése
 • Időgazdálkodás
 • Tervezési modellek (Gantt, Pert, háló, kulcs-esemény, mérföldkövek)
 • Forgatókönyvek kidolgozása
 • Rugalmas de kontrollált változások
 • Csoport irányítás technikák (brainstorming, workshop,...)
 • Kockázat elemzés
 • Prioritások felállítása
 • Delegálás és beszámoltatás
 • Visszajelzés adása
 • Dokumentációs módszerek
 • Fejlődés irányú megközelítés

Időpont:              2006. szeptember 27-28-29. <<Jelentkezésilap letöltése>>
                            2006  november 29-30; december 1.                                          
Időtartam:          3 tréning nap
Részvételi díj:    216.000 Ft+Áfa/ fő (tananyaggal, büfével, ebéddel)
Helyszín:            Budapest

A képzés díja a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható!
A képzés vállalati kihelyezett formában is megvalósítható!

<< ugrás a lap tetejére>>

Professzionális tárgyalási ismeretek
(Professional Sales Negotiations Training®)

 

A program célja, hogy átadjuk a résztvevőknek azt az új koncepciót, amely  kulcsa a sikeres tárgyalás tervezésének, és vezetésének.
A három modulból felépülő tréningen - Megértés, Tervezés, Vezetés - a résztvevők:

 • elsajátítják azt az elméleti szerkezetet, amely segítségével sikerrel zárhatnak egy tárgyalást,
 • tudatosítják hogyan és mitől lesz hatékony egy tárgyalás,
 • analizálják és meghatározzák a tárgyalástervezés legkritikusabb pontjait,
 • meghatározzák azokat a legfontosabb lépéseket, amelyek elengedhetetlenek a végső, sikeres megegyezéshez,
 • a tárgyalásvezetés elemeinek tudatos használatával fejlesztik képességeiket, növelik önbizalmukat.

A tréning által elkerülhetővé válnak azok a meglepő fordulatok, amelyek meghiúsíthatják a tárgyalás sikerét.
Mi a program előnye?
Értékesítők számára:

 • javuló egyéni teljesítmények,
 • tudatos kontroll végig a tárgyalás folyamán,
 • nagyobb önbizalom a kihívások kezelésében.

A vevőknek:

 • javuló kapcsolatok, biztosítva mind a szervezeti, mind a vásárlói előnyöket,
 • kölcsönösen előnyös megegyezés a szervezet/cég szükségleteinek,

      céljainak megfelelően.
A tréninget ajánljuk:

 • tapasztalt, mindennapos értékesítéssel foglalkozó szakembereknek,
 • üzletvezetőknek,
 • sales managereknek,
 • azon vezetők, középvezetők, akik embereket, projekteket vezetnek,

Időpont:              2006. július 12. <<Jelentkezésilap letöltése>>
                            2006. október 12.
                            2006. december 12.                                             
Időtartam:          2 tréning nap
Részvételi díj:    143.000 Ft+Áfa/ fő (tananyaggal, büfével, ebéddel)
Helyszín:            Budapest

A képzés vállalati kihelyezett formában is megvalósítható!

<< ugrás a lap tetejére>>

Hatékony Időgazdálkodás

Áttekintés

Úgy tűnik, korunk nem más, mint állandó versenyfutás az idővel, túlzsúfolt határidőnaplókkal, azonnali válaszok igényével, állandóan növekvő termelékenységi igényekkel, szétforgácsolt feladatokkal, stb. Különösen a vezetők panaszkodnak, hogy elveszítették uralmukat saját idejük felett. Intézkednek, ahogy a dolgok jönnek, úgy tűnik folyamatos tűzoltással töltik idejüket, ami érthetően frusztrációhoz, stresszhez és cinizmushoz vezet nem is beszélve a túlzott rohanás, kapkodás miatt bekövetkező hibákról.
Sok publikáció és tréning foglalkozik és ajánl technikákat a szervezés javítására és az időgazdálkodás optimalizálására. Azonban ha igazán hatékonyan akarunk az időnkkel gazdálkodni, akkor e módszertani ajánlásokon túl meg kell szívlelnünk az alábbiakat:

 • Fel kell ismernünk időszemléletünk jellegzetességeit, csapdáit.
 • Ahelyett, hogy arra törekednénk, hogy minél többet tegyünk minél rövidebb idő alatt, tanuljunk meg kevesebbet tenni a rendelkezésünkre álló időben.
 • Ötvözzük a szervezési fegyelmet rugalmassággal

Kulcselemek
Időgazdálkodás alapjai
Az idő és magunk jobb megértése

 • Saját időnk értéke
 • Az idő természete
 • Saját beállítódásaink

Időgazdálkodási csapdáink
Túl sok munka

 • Túl sokat akarunk
 • Túl sok munka elvállalása (Nem tudunk nemet mondani)

Túl kevés idő (Idő-rablóink és ezek kezelése)
Külső tényezők

 • Értekezletek
 • Váratlan feladatok/megszakítások
 • Váratlan látogatók
 • Időigényes főnök és beosztott
 • Telefon, e-mail
 • Papírmunka
 • Utazás

Belső tényezők (Szervezettség hiánya)

 • Fókuszálás hiánya
 • Halogatás
 • Nem szereztünk be mindent a feladat megkezdése előtt
 • A feladat alábecslése

Tanuljunk meg kevesebbet csinálni
Prioritások kiválasztása

 • Időgazdálkodásunk felmérése
 • Prioritások felállítása

Pareto elv
Fontos - sürgős
Stratégiai – taktikai, döntéshozatal

 • Célvezérelt tervezés

Célkitűzés
Célok lebontása feladatokra
Mások hatékony kezelése

 • Tanuljunk meg nemet mondani
 • Delegálás
 • Mások nevelése

Legyünk szervezettek
Tervezzünk hatékonyan

 • Ne csak másokra, magunkra is tervezzünk

Napi, heti munkaciklus
Napi, heti, havi tervezés

 • Fontos dolgokat előre
 • Feladatok összevonása
 • Tervezzük be a váratlant

Legyünk rugalmasabbak

 • Naptárunk folyamatos felül-vizsgálata
 • Tanuljunk a tapasztalatokból

Eredmény, készség-fejlesztés
Célirányos és eredmény-orientált tervezés, saját belső készségeinken alapuló prioritások a mindennapi munkában. Az idő-fecsérlő elemek felismerése és kiiktatása. Figyelem-felhívás a fontos és sürgős dolgokra, ezek szétválasztása és a helyes hozzáállás kialakítása. A leghatékonyabb személyes irányítási technikák elsajátítása.

 • Eltökéltség
 • Tervezés
 • Szervezési készség
 • Döntés-hozási készség
 • Önfegyelem, fókuszálás
 • Érzelmi intelligencia
 • Pro-aktivitás
 • Stratégiai gondolkodás
 • Időcsapdák felismerése

Prioritások felállítása

Időtartam:      1 tréning nap
Időpont:          2006. október 13.
                        2006. december 6.
Részvételi díj:  72.900 Ft/fő +Áfa  (büfével, ebéddel, tananyaggal)
Helyszín:        Budapest
A képzés vállalati kihelyezett formában is megvalósítható!

<< ugrás a lap tetejére>>

A sikeres előadás technikája

(Strategies for Successful Presentations ( SSP ) Training®)

 

A program célja, hogy a tréning végén a résztvevők képesek legyenek:

 • az előadás témájának és céljának megfelelő szerkezetet kialakítani,
 • az előadás céljának megfelelő üzeneteket létrehozni,
 • az üzeneteket a hallgatóság felé hatékonyan kommunikálni,
 • az előadás során felmerülő kérdéseket és „problémás” személyiségeket professzionálisan kezelni,
 • kiválasztani és hatékonyan alkalmazni a megfelelő segédeszközöket,
 • az előadás körülményeihez alkalmazkodni,
 • a fentiek segítségével meggyőző előadásokat tartani.

Akiknek ajánljuk:

 • mindazon szakemberek, akik munkájuk során előadásokat tartanak,

Időpont:              2006. junius 29-30. <<Jelentkezésilap letöltése>>
                            2006. október 3-4. <<Jelentkezésilap letöltése>>
                            2006. december 7-8.  <<Jelentkezésilap letöltése>>                                          
Időtartam:          2 tréning nap
Részvételi díj:    143.000 Ft+Áfa/ fő (tananyaggal, büfével, ebéddel)
Helyszín:            Budapest

A képzés vállalati kihelyezett formában is megvalósítható!

<< ugrás a lap tetejére>>

Stressz-Menedzsment

Stressz- kezelő program célja:
Az elvárásoknak való „nem megfelelés” gyakori munkahelyi probléma. A megoldás hiányában kialakuló MunkaStressz tovább rontja a helyzetet. Bármely képzés mindaddig minimális hatékonysággal bír, míg a munkatárs a stressz állapotában van. A szervezeti és személyi hatékonyságfejlesztő programok a problémákat jelentős mértékben megelőzik és az egész szervezet eredményességét növelik.  

Célcsoport

 • vezetők, középvezetők, illetve minden szinten hatékonyságnövelő célzattal

A program szerves része egy előzetes felmérés, melynek eredménye mutatja meg, mely hatékonyságfejlesztő képzésen való részvétel ajánlott az adott munkatársnak.

Időrendi tematika

 • a MunkahelyiStressz jelenségének felmérése és tréningezése (30 óra)
 • MFI (munkafeszültség) meghatározása

 (mindenki megválaszolja kérdéseket)

Időpont:              2006. hamarosan elérhető ez a képzés!
Helyszín:            Budapest

A képzés vállalati kihelyezett formában is megvalósítható!

Amennyiben bármilyen kérdése lenne a képzéssel kapcsolatban, készséggel állunk rendelkezésére!
Bővebb információt kérhet  az [email protected] címen.
Telefon: (1) 391 7958     Fax: (1) 391 7959

<< ugrás a lap tetejére>>

Kiégettség kezelése- megelőzése

Kiégés kezelése-megelőzése program célja:
A kiégés fertőz, mondják a szakemberek. Magával ránthat addig érintetlen munkatársakat is, ezzel tovább rontva a vállalat hatékonyságát.
A szervezeti és személyi hatékonyságfejlesztő programjaink célja az ilyen illetve ehhez hasonló problémák megelőzése ezáltal növelve egy szervezet eredményességét.  

Célcsoport:

 • vezetők, középvezetők, illetve minden szinten hatékonyságnövelő célzattal

Időrendi tematika:

 • a burn-out vs. kiégés jelenség felmérése- kezelése (30 óra)
  • felmérés (kérdőív csomag alkalmazása)
  • szeminárium – A kiégés
  • a felmérés eredményinek ismertetése

Érintett témakörök:

 • Kommunikáció szerepe a kiégésben
 • Kiégettség jeleinek felismerése
 • Kiégettség kognitiv sémái
 • Érzelmi intelligencia
 • A jelenségből fakadó reakciók és ezek kontrollja
 • Problémamegoldó magatartás fejlesztése

Időpont:              2006. hamarosan elérhető ez a képzés!
Helyszín:            Budapest

A képzés vállalati kihelyezett formában is megvalósítható!

Amennyiben bármilyen kérdése lenne a képzéssel kapcsolatban, készséggel állunk rendelkezésére!
Bővebb információt kérhet  az [email protected] címen.
Telefon: (1) 391 7958     Fax: (1) 391 7959

<< ugrás a lap tetejére>>

 Flow képzés
A teljes szívvel végzett tevékenység hatása

Flow tréning célja:
Kompetenciák és hatékonyságfejlesztés, önismeret mélyítése, személyiségfejlesztés, lojalitás-elköteleződés növelése.

Célcsoport:

 • vezetők, középvezetők, illetve minden szinten hatékonyságnövelő célzattal Akár irodai dolgozóknak is.

Időrendi tematika:

 • flow tréning, erőforrások és kompetenciafejlesztés vezetőknek (min 30. óra foglalkozás)
  • felmérés (flow kérdőív csomag alkalmazása)
  • szeminárium – A flow (a teljes szívvel végzett tevékenység)
  • a felmérés eredményeinek ismertetése

Érintett témakörök:

 • A teljes szívvel végzett tevékenység feltételeinek meghatározása
 • Célok, célrendszerek meghatározása
 • Erőforrások azonosítása, fejlesztése
 • A „Fáradhatatlan” állapot előidézése
 • A flow állapot átélése
 • Követelmények és készségek harmonizálása

Időpont:              2006. hamarosan elérhető ez a képzés!
Helyszín:            Budapest

 

<< ugrás a lap tetejére>>

Képzéseink vállalati kihelyezett programként is megvalósíthatóak, mindig figyelembe véve a cég sajátosságait!

Amennyiben bármilyen kérdése lenne a képzésekkel kapcsolatban, készséggel állunk rendelkezésére!

Bővebb információt kérhet  az [email protected] címen.
Telefon: (1) 391 7958     Fax: (1) 391 7959

 

 

 
 

 

 

 

készítette: chekwebdesign