Felsővezetői konzultációk

Változásmenedzsment

A változások új elvárások és kihívások elé állítják a szervezet minden munkatársát. Ha az egyéneknek nincs személyes stratégiája a változások eredményes kezeléséhez, akkor az emberek bizonytalanná válhatnak, és a kommunikáció is csődöt mondhat.

 • A program során a résztvevők azonosítják azokat a készségeket, amelyek segítenek szembenézni a változásokkal;
 • olyan stratégiákat dolgoznak ki, amelyekkel a váratlan helyzetekhez is eredményesen tudnak alkalmazkodni;
 • felkészülnek a változást követő események dinamikájának eredményes irányítására;
 • tudatára ébrednek a bennük lakozó rugalmasságnak, mely leleményességük, hozzáértésük, gyakorlati jártasságuk összessége;
 • megértik, hogy a változásnak milyen egyéni és kollektív hatása van a munkacsoportra.

Stratégia menedzsment

A stratégia menedzsment workshop a felső- és középvezetőknek nyújt segítséget a vállalati célok eléréséhez vezető út megtervezésében, amihez elengedhetetlen a jelenlegi helyzet felmérése, illetve a vállalati célok definiálása.

A siker kulcsa, hogy a vállalati célokkal összhangban lévő stratégiák  kialakítása után a szervezet minden szintjén megtörténjen a célok iránti elköteleződés, javuljon a munkakedv, valamint a munkavállalók képesek legyenek a személyközi kapcsolatépítésre. A program során a résztvevők olyan tervezési és kapcsolatépítési technikákat sajátítanak el, amely támogatja őket a fent említett folyamat véghezvitelében.


VÁRHATÓ EREDMÉNYEK:

 • Szervezeti problémák feltárása és stratégiák kidolgozása azok megoldására
 • Ötletek összegyűjtése, letisztázása célokkal történő összehangolása
 • Építő jellegű visszacsatolások ösztönző és jótékony hatásainak felismerése
 • Egyéni teljesítmények hangsúlyozása a személyes megbeszélések során
 • Jól használható ötletek kiaknázása a stratégiák megvalósítása érdekében
 • Támogatások és források felkutatása révén a stratégia megvalósításához szükséges háttér megteremtése

Üzleti coaching

Feltöltés alatt..

Középvezetői képzések

Vezetői készségek (alap)

A képzés során a résztvevőkkel közösen megvizsgáljuk a szervezeti rendszereket és folyamatokat, majd rámutatunk azok összefüggéseire.

 • Bemutatásra kerülnek a tipikus vezetői hibák, amelyek tudatos elkerülésével bármelyikünk sikeres vezetővé válhat.
 • A résztvevők megismerkedhetnek az öt kritikus vezetői stratégiával, melyek alkalmazása hatékonyabbá teszi az alkalmazottakkal és az ügyfelekkel történő együttműködést.
 • Kiértékelésre kerül a jelenlegi vezetési stílus, továbbá a résztvevők meghatározzák a jövőben követendő stratégiákat.

Vezetői készségek (haladó)

Feltöltés alatt...

Vezetői coaching

A coaching egy speciális kérdezéstechnikára épülő módszer, ami segíti a célok meghatározását és elérését. Nem kínál fel kész megoldásokat, célja a rávezetés, a szembesítés, illetve a felismerések kimondatása.

 • a coaching támogatja a döntéshozatalt és a problémamegoldást;
 • segíti a kialakult helyzet elemzését, az információk rendszerezését, illetve a meglévő ismeretek gyakorlatba való átültetését;
 • bátorít, önbizalmat és erőt ad a megvalósításhoz;
 • a technika elsajátítása közvetlenebb emberi kapcsolatokat eredményez;
 • hosszú távú szakmai fejlődést biztosít.

Stratégia menedzsment

A stratégia menedzsment workshop a felső- és középvezetőknek nyújt segítséget a vállalati célok eléréséhez vezető út megtervezésében, amihez elengedhetetlen a jelenlegi helyzet felmérése, illetve a vállalati célok definiálása.

A siker kulcsa, hogy a vállalati célokkal összhangban lévő stratégiák  kialakítása után a szervezet minden szintjén megtörténjen a célok iránti elköteleződés, javuljon a munkakedv, valamint a munkavállalók képesek legyenek a személyközi kapcsolatépítésre. A program során a résztvevők olyan tervezési és kapcsolatépítési technikákat sajátítanak el, amely támogatja őket a fent említett folyamat véghezvitelében.


VÁRHATÓ EREDMÉNYEK:

 • Szervezeti problémák feltárása és stratégiák kidolgozása azok megoldására
 • Ötletek összegyűjtése, letisztázása célokkal történő összehangolása
 • Építő jellegű visszacsatolások ösztönző és jótékony hatásainak felismerése
 • Egyéni teljesítmények hangsúlyozása a személyes megbeszélések során
 • Jól használható ötletek kiaknázása a stratégiák megvalósítása érdekében
 • Támogatások és források felkutatása révén a stratégia megvalósításához szükséges háttér megteremtése

Változásmenedzsment

A változások új elvárások és kihívások elé állítják a szervezet minden munkatársát. Ha az egyéneknek nincs személyes stratégiája a változások eredményes kezeléséhez, akkor az emberek bizonytalanná válhatnak, és a kommunikáció is csődöt mondhat.

 • A program során a résztvevők azonosítják azokat a készségeket, amelyek segítenek szembenézni a változásokkal;
 • olyan stratégiákat dolgoznak ki, amelyekkel a váratlan helyzetekhez is eredményesen tudnak alkalmazkodni;
 • felkészülnek a változást követő események dinamikájának eredményes irányítására;
 • tudatára ébrednek a bennük lakozó rugalmasságnak, mely leleményességük, hozzáértésük, gyakorlati jártasságuk összessége;
 • megértik, hogy a változásnak milyen egyéni és kollektív hatása van a munkacsoportra.

Teljesítménymenedzsment

Feltöltés alatt..

Menedzseri programok

Delegálás és helyzetfüggő vezetés

A modul keretén belül a résztvevők megismerhetik a vezetés négyfajta stílusát, a feladat és felelősség átadásának kritériumait, továbbá a vezetői stílus megválasztását befolyásoló faktorokat.

 • Bemutatjuk mit jelent a helyzetfüggő vezetés, mi az a két alapvető hozzáállás, amellyel fokozhatják vezetői eredményességüket.
 • A vezetők az egyéni és a szervezeti célokat egyaránt figyelembe véve átgondolják a felelősség, a hatalom és számonkérhetőség kérdését;
 • elemzik a delegálást, mint a motivációs légkör kialakításához szükséges készséget.

Önszervezés és időgazdálkodás

A gyorsan változó struktúrák és keresztfunkciók megkövetelik az egyéntől, hogy nagyobb felelősséggel menedzselje a saját feladatait.

A modul során a vezetők elsajátíthatják azokat a készségeket, amelyek segítségükre lesznek a mindennapi időbeosztásukat váratlanul akadályozó események kezelésében.

A tréning során bemutatjuk miért fontos és hogyan valósítható meg

 • a célok pontos meghatározása;
 • a megfelelő tervezés és szervezés;
 • az egymásnak ellentmondó prioritások kezelése;
 • illetve a hatáskörök, tervek, forráselosztások megbeszélése a munkatársakkal.

Hatékony együttműködés

 • A képzés során a résztvevők meghatározzák, hogy a hatékony együttműködés miként tud hozzájárulni a szervezet eredményességéhez.
 • A modul keretén belül bemutatjuk az együttműködő légkör kialakításához szükséges alapelveket, melyek követése hatékonyabbá teszi a csapatmunkát.
 • A program segít kiválasztani azokat a viselkedésmintákat, amelyeket alkalmazva az egyének a szervezet bármely szintjén hatékonyabban tudnak másokkal együtt dolgozni.

Munkatársak motiválása

Fontos képesség, amellyel el lehet érni, hogy a beosztottak minden szerepben és funkcióban eredményesebben tudjanak működni.

 • a kurzus során a résztvevők áttekintik az egyes motivációs elméleteket;
 • értékelik, hogy mit jelent a motiváció a Leadership rendszerben;
 • meghatározzák saját motivációs tényezőiket, munkahelyi motivációs lehetőségeiket.

Konstruktív visszajelzések

Feltöltés alatt..

Elismerések adása

Feltöltés alatt...

Aktív figyelem fenntartása

A hatékony kommunikáció elengedhetetlen feltétele az odafigyelés.


 • A modul keretén belül a vezetők olyan technikákat sajátíthatnak el, amelyek alkalmazása eredményesebbé teszi a kommunikációt és elősegíti a pozitív hangvételű kapcsolatok kiépítését.
 • A program során azonosításra kerülnek a pozitív és negatív viselkedési minták, továbbá lehetőség adódik a megszerzett készségek gyakorlására.
 • A résztvevők a verbális és a non-verbális technikák elsajátítása révén a passzív hallgatókból aktív odafigyelőkké válnak.

Prezentációs technikák

Feltöltés alatt...

Konfliktuskezelés, kreatív energiák felszabadítása

Az utóbbi időben a legtöbb munkahely nagy hansúlyt fektet az együttműködés folyamatos fejlesztésére. A munkavállalóktól a cég minden szintjén elvárják, hogy tudjanak másokkal együtt dolgozni, problémákat kezelni és önálló döntéseket hozni.


Az együttműködés javítja ugyan a teljesítményt, azonban konfliktusok forrásává is válhat, ebből kifolyólag az egyénnek a szervezet minden szintjén képesnek kell lennie a megfelelő konfliktuskezelésre.

 • A modul segít a konfliktushoz való viszonyulásunk megértésében.
 • Bemutatjuk miként valósítható meg a konstruktív konfliktuskezelés, illetve a konfliktus által gerjesztett energiák pozitív irányba terelése.

Emberi játszmák az üzleti életben

A modul során a résztvevők megismerhetik, hogyan lehet befolyást gyakorolni, illetve hogyan lehet elérni, hogy a felek szempontjából legkedvezőbb stratégia valósuljon meg.


A képzés olyan eszközöket ad a résztvevők kezébe, amelyek segítségével képesek lesznek eredmény-orientált megközelítésben megosztani az ötleteiket, és el tudják nyerni mások támogatását ahhoz, hogy ezek az ötletek meg is valósuljanak.

A tréning során bemutatjuk miért fontos és hogyan valósítható meg
 • a megfelelő tervezés;
 • a különböző javaslatok és előnyök bemutatása;
 • a megfelelő véleményezés és a várható ellenvetések kezelése;
 • a támogatás megszerzése;
 • a kölcsönös bevonódás;
 • az akcióterv kidolgozása, illetve a feladatok és elvárások tisztázása.

Döntéstámogatás

Feltöltés alatt..

Amiben különlegesek vagyunk

Stressz-menedzsment

Stressz-menedzsment

 • Stressz-menedzsment - bemutató szeminárium, nyílt tréning (4 óra)
 • Stressz-menedzsment tréning (2 nap)
 • Komplex Stressz-menedzsment Program (1,5 hónap)

Miről szól a bemutató szeminárium és mik az eredményei hosszútávon?

 • Néhány óra alatt megismerhet egy hatékony módszert, amivel mind a munkahelyi, mind a magánéleti-társadalmi eredetű stresszt eredményesebben lehet leküzdeni.
 • A jövőben képes a stresszt egészséges szinten tartani, és munkatársait is támogatni ebben.
 • Saját tapasztalata alapján megbizonyosodhat arról, hogy munkatársai számára valóban hasznos a módszer.
 • Megtudhatja, hogy miként illeszthető a Komplex Stressz-menedzsment Programunk cége mindenkori HR-stratégiájába.

Miből áll a Stressz-menedzsment tréning?

 • Megismerkedünk a stressz hatásokkal, kiemelten a munkahelyi stresszel.
 • Megismerjük és gyakoroljuk a stresszkezelő technikákat.
 • A hosszú távú eredmény további otthoni gyakorlást igényel.

Miből áll a másfél hónapos Komplex Stressz-menedzsment Program?
 • Munkavállalói stressz szint mérés.
 • Az eredmény alapján fejlesztési tanulmány készítése.
 • 4 hetes stressz tréning.
 • Utánkövetés.

Cégátvilágítás

Cégátvilágítás


Munkavállalói elégedettség vizsgálat


A válság arra ösztönzi a cégeket, hogy a legjobban teljesítő, legképzettebb munkatársaikat megbecsüljék és megtartsák. De ez nem könnyű feladat, hiszen éppen ők azok, akiket a versenytársak is szívesen látnak alkalmazottaik körében. A munkavállalói elégedettség kitűnő mutatója annak, hogy a stratégiailag legfontosabb munkaerőinket mennyire erősen tudjuk cégünkben tartani.

A Hungarian Achieve Learning Kft. csapata vállalja, hogy professzionális tesztek segítségével feltárja a cég alkalmazottainak elégedettségét, hogy a HR-menedzsment valós adatok alapján tudja kidolgozni a legjobbak elköteleződését célzó stratégiát.


Munkahelyi stressz szint mérés


Szeretne toborzáskor a legjobb munkavállalók közül válogatni? Szeretné növelni cége népszerűségét munkavállalói körökben? A munkahelyi stressz szint kimutatása, és a megfelelő stressz csökkentő intézkedések bevezetése annak is eszköze lehet, hogy kifejezze: Ön törődik alkalmazottai egészségével.

Tegye vonzóbbá munkaadói brandjét STRESSZ SZINT MÉRÉSSEL!


Tesztelje le hogyan tesztelünk!


Vállaljuk 5 fő munkavállalói elégedettségének vagy stressz szintjének felmérését kedvező áron.

További információkkal a +36/30/6467650-es telefonszámon állunk rendelkezésére!Munkánk során fontosnak tartjuk, hogy az ügyfél aktuális helyzetéhez és igényeihez igazított egyedi megoldásokat kínáljunk. A munka megkezdése előtt konzultációs beszélgetéseket folytatunk, aminek célja, hogy az aktuális helyzet féltérképezése révén fejlesztési elképzeléseinket biztos alapokra és valós igényekre tudjuk építeni. Igény szerint szervezeti diagnózis elkészítését is vállaljuk.

A fókuszterületek azonosítása után segítséget nyújtunk a fejlesztési terv kidolgozásában. A készségfejlesztő programok részletes tematikáját az előzetes felmérés eredményei, illetve az ügyféllel folytatott folyamatos egyeztetés alapján alakítjuk ki.

A tréningek, önállóan és csomagban is elérhetőek, továbbá igény szerint egyedi fejlesztési programok kidolgozását is vállaljuk.