Kommunikáció

Interperszonális kommunikáció

Feltöltés alatt...

Asszertív kommunikáció

Az asszertivitás saját képességeink aktiválása. Az asszertív attitűd önelfogadást, mások elfogadását, reális önértékelést, mások és önmagunk tiszteletét jelenti. Viselkedésben az asszertivitás a felelősségvállalásban, saját érdekeink közvetítésében és mások érdekeinek figyelembevételében mutatkozik meg. Az asszertivitás egy olyan viselkedésforma tudatos megválasztása, amelyben az egyén képes kifejleszteni önmagában a belső erőt és tartást, és ezt tudja a kapcsolataiban is érvényesíteni.


A tréning célja, hogy a részvevők megtanulják mozgósítani az energiáikat a személyes fejlődés és a változások megvalósításának érdekében.


Téma-blokkok:

 • Asszertív - agresszív - passzív - manipulatív viselkedés megértése
 • Az asszertív jogok megismerése
 • Én -Te üzenetek és az értő figyelem
 • Asszertív helyzetmegoldások gyakorlása

Metakommunikáció

A tréning célja

 • a tárgyalási-metakommunikáció készségének fejlesztése,
 • az elsajátított ismeretek gyakorlatban való tudatos alkalmazása, aminek eredményeképpen a résztvevők képesek lesznek magabiztosan magukhoz ragadni az irányítást tárgyalásaik során.

Legfontosabb témakörök:

 • non-verbális kommunikáció
 • olvasás a gesztusokból
 • arckifejezések - árulkodó szemek
 • járás
 • kézfogás
 • testbeszéd
 • nyitottság jelei
 • védekező bezárkózás
 • gyanakvás és titkolódzás
 • unalom
 • elfogadás
 • őszinteség vagy megtévesztés árulkodó jelei
 • együttműködésre készség kifejezése
 •  magabiztosság és önuralom jelei
 • a testbeszéd jelentősége az ügyfélkapcsolatokban.


A készségek gyakorlását kontrollált szerepjátékokkal biztosítjuk. A módszer a fenti célokhoz igazodó, kifejezetten interaktív jellegű.

Hangom én vagyok - Kommunikáció felsőfokon

Paradigmaváltás

 • A kétnapos tréningekkel szemben gyakori kritika, hogy az átadott ismeret nem válik tartós tudássá.
 • A személyiségfejlesztés területén az a tapasztalat, hogy nem elég ismerni a fejlődés módját és irányát ahhoz, hogy valóban megtörténjen a változás, hanem gyakorolni is kell a tanultakat.
 • Ezért a személyiségfejlesztő tréningeinket nem csupán 2 napos, hanem 4 hetes (3 óra / hét / trénerrel + napi otthoni gyakorlás) formában is hozzáférhetővé tettük. Így a résztvevők egy hónapon keresztül naponta foglalkoznak a témával és az ismeret készséggé, majd képességgé érik.


A kommunikáció felsőfokon képzéseink

 • A hangom én vagyok - bemutató szeminárium, nyílt tréning (4 óra).
 • A hangom én vagyok - beszédfejlesztő tréning (2 nap).
 • A hangom én vagyok - beszédfejlesztő tréning (1 hónap).


Miért fontos a hangképzés?

A nyelv a tudósnak ereklye, a költőnek (…) hangszer, a hírlapírónak fegyver.

Legyen hát minél tisztább, (…) zengőbb, (…) fényesebb.”

/Kosztolányi Dezső/


A beszéd az emberek közötti interakció alapvető eszköze. Bármilyen beszédhangot hallunk, konzekvenciát vonunk le az illető személyiségét illetően. Tréningünk során éppen ezt a „speciális eszközt” fejlesztjük.

A telefonban a hangja alapján elképzeljük azt az ismeretlent, aki felhívott minket. Vagy a rádiók hírolvasóiról is kialakul elképzelésünk a külső - belső tulajdonságaikat illetően pusztán a hangjuk hallatán.

A hangunk mindenkor árulkodik rólunk! Tükrözi, hogy magabiztosak vagy szorongóak, gőgösek vagy alázatosak, szelíd, bizonytalan befolyásolhatóak vagyunk-e, vagy határozott, de nem agresszív, sikeresek.

Hangunk lehet affektált orrhang, visszafojtott nyekergés, „borízű” mackós, vagy például tétova fejhang. Bizonyára már ezek alapján megjelent a megszólaló az Ön fantáziájában is. Mit gondolunk automatikusan pl. a „borízű” mackósról? Minimum azt, hogy: „Na, ő már többet ivott a kelleténél! Mit ajánlhat nekem?! Kösz, NEM!”

Tehát minden hangszín és beszédmodor más-más benyomást kelt rólunk! Érdemes fejleszteni, megtapasztalni, gyakorolni, hogy miképpen érhetjük el azt, hogy mindenkor kellemes benyomást keltsünk a minket hallgatókban, mert aki meghall minket, észrevétlenül azonnal eldönti, hogy kapcsolatba akar-e  kerülni velünk, vagy sem. Függetlenül attól, hogy konkrétan mit mondunk!

A képzés segítségével megtanulhatja, hogyan változtassa akaratlagosan beszédét a hiteles és hatásos kommunikáció érdekében bármikor.


A hangom én vagyok - bemutató szeminárium, nyílt tréning (4 óra)


Kinek ajánljuk?

 • Olyan vezetőknek, akik szeretnének előre meggyőződni a módszer használhatóságáról, mielőtt munkatársaiknak beszédfejlesztő tréninget szerveznek.
 • Olyan sales menedzsereknek, telefonos ügyfélkapcsolati menedzsereknek vagy sajtó referenseknek, akik szeretnének visszajelzést kapni beszédük jelenlegi érthetőségéről, esetleges beszédhibáikról (hadarás, szótagok kihagyása, szóvégek kimondásának elhagyása stb.), és ezek korrigálásának módszereiről.
 • Mindenkinek, akik szorgalmasak és a fejlesztő technikák megismerése után gyakorolnak és önfejlesztéssel képesek önállóan javítani beszédüket.

A szemináriumon

 • Röviden végigvesszük, a két napos Hangom én vagyok tréning anyagát.

 • Minden beszédfejlesztő gyakorlatcsoportból megismerkedünk néhánnyal.


Várható eredmények

 • Visszajelzést kap arról, hogy szüksége van-e professzionális beszédfejlesztésre és mely területeken.

 • A jövőben tudatosabban használhatja hangját meggyőzésre.
 • A megismert gyakorlatok otthoni gyakorlásával a jövőben továbbfejlesztheti beszédtechnikáját.
 • Meggyőződhet arról, hogy a Hangom én vagyok tréning hogyan hasznosítható a cég munkatársai számára.


Az Ön hozzájárulása

 • A jelentkezési lap kitöltése és beküldése.
 • A részvételi díj átutalása: 10 000 Ft + áfa / fő (12 700 Ft).
 • Aktív részvétel a szemináriumon.
 • Az otthoni feladatok elvégzése, gyakorlása.


Időpontok

 • 2013. március 28. du. Jelentkezési lap.
 • 2013. április 18. du. Jelentkezési lap.
 • 2013. május 16. du. Jelentkezési lap.
 • 2013. június 6. du. Jelentkezési lap.
 • 2013. szeptember 5. du. Jelentkezési lap.
 • 2013. október 4. du. Jelentkezési lap.
 • 2013. november 7. du. Jelentkezési lap.
 • 2013. december 10. du. Jelentkezési lap.


A hangom én vagyok - beszédfejlesztő tréning (2 nap).


Kinek ajánljuk?

 • Mindenkinek, aki fejleszteni szeretné előadói-, retorikai képességeit.
 • Minden vezetőnek, akinek rendszeresen kell előadásokat, prezentációkat, konferencia előadásokat tartania, sokak előtt beszélnie, és fontos, hogy jól értsék, amit mond.
 • Sales managereknek, akik meggyőző képessége nem csak abban rejlik, amit mondanak, hanem abban is, ahogyan mondják.
 • Telefonos ügyfélkapcsolati menedzsereknek, akik hangjukkal hatnak az ügyfelekre.
 • Sajtó szóvivőknek, hogy megszólalásuk tagolt, érthető legyen.
 • Trénereknek.
 • Mindenkinek, aki a hangjával dolgozik.
 • Egyéneknek és csoportoknak egyaránt.

A tréningen

 • Bemutatjuk a sikeres és hatékony kommunikáció beszédtechnikai eszköztárát.
 • Beállítjuk az egyéniségének, munkahelyi szerepének megfelelő beszédstílust.
 • Segítünk megtanulni a használni kívánt beszédhang mindenkori felidézését.


Várható eredmények

 • Magabiztosabb megszólalás széles plénum előtt, médiában.
 • Bátrabban használt hangkarakter.
 • Növelt szuggesztív hatás.


A hangom én vagyok - beszédfejlesztő tréning (1 hónap).


A tréning célja

 • hogy a hangképzési és beszédfejlesztési technikák a személyisége részévé váljanak, és képes legyen természetes, egyéni, kreatív alkalmazásukra.
 • hogy a gyakorlás stílussá, a stílus természetté váljon.


A tréningen

 • Játékos, vidám beszédtechnikai gyakorlatok segítségével megismerheti jelenlegi hangképzési technikáját.
 • Hangképzési, artikulációs és légzéstechnikai gyakorlatokkal beállítjuk megfelelő hangfekvését.
 • A munkájához megfelelő hangkarakter megtapasztalása, gyakorlása, tudatos előidézésének elsajátítása.


Várható eredmények

 • A tréningen Ön elsajátíthat egy olyan speciális képességet, amivel mindig a megfelelő hangon szólalhat meg.
 • A begyakorolt hangfekvés és hangszín ettől kezdve bármikor rendelkezésére áll.
 • Nem modorosságot, hamis mórikálást, hanem életteli, őszinte megszólalást sajátíthat el.
 • Személyes kompetencia-alapú fejlődését otthon is végezhető gyakorlatokkal folyamatosan szinten tarthatja, továbbfejlesztheti.

Az Ön hozzájárulása

 • Aktív részvétel a tréningen.
 • Az otthoni feladatok elvégzése, gyakorlása.
 • Részvételi díj átutalása. (Kérje ajánlatunkat!)


Mit ajánlunk még?

Kommunikációs tréningek:

 • Asszertív kommunikáció
 • Tárgyalástechnika
 • Prezentációs tréningÖnfejlesztés

Enneagram

Az Enneagram egy olyan személyiségtipológiai módszer, ami 9 emberi alaptípust foglal rendszerbe. Sikerének titka, hogy a jellemzésen túl utat mutat a kívánt változás irányába. Nemcsak karakterizál, hanem rá is kérdez a tipikus magatartások motivációira és felfedi az élet- és magatartási mintákat. Kezelései stratégiát és együttműködési elveket fogalmaz meg. Az Enneagram egyfajta lelki térkép az optimális együttműködés elősegítéséhez.

A cégünk által TESTRESZABOTTAN ADAPTÁLT Enneagram tréning segítségével könnyedén megállapítható, hogy melyik munkatárs milyen pozícióra a legalkalmasabb, kivel tud hatékonyan együttműködni, és milyen motivációs eszközökkel érhetünk el nála teljesítménynövekedést.

A tréningen a személyiségtipológiák rövid történeti áttekintése és az alapfogalmak tisztázása után bemutatásra kerülnek az egyes karaktertípusok jellemzői és motivációi, majd áttekintjük és elemezzük a tipikus foglalkozásokat és beosztásokat az egyes karakterekre jellemzően. Ennek tükrében meghatározzuk mit várhatunk az egyes karakterektől mint kollégáktól és/vagy vezetőktől, összegyűjtjük az alap-megfigyelési pontokat, továbbá bemutatjuk, miként kerülhetőek el az elemzési csapdák.


ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK:


Humán erőforrás-gazdálkodás (HRM) az Enneagram segítségével:

 • Kiválasztás, toborzás
 • Kommunikációs, öltözködési, viselkedési és tárgyaláskultúra
 • Megfelelő irodai légkör kialakítása (térrendezés, testbeszéd, tolerancia)
 • Kultúra-közi ellentétek, diverzifikációs problémák kezelése


Ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) az Enneagram segítségével:

 • Harmonikus ügyfélkezelési stratégiák
 • Stresszhelyzetek, nehéz szituációk és problémás ügyfelek kezelése
 • Tárgyalások megszervezése a résztvevő karakterek ismeretébenSzolgáltatási / kereskedelmi folyamatok támogatása (Sales)
 • Harmonikus ügyfélkezelési stratégiák
 • Stresszhelyzetek, nehéz szituációk és problémás ügyfelek kezelése
 • Tárgyalások megszervezése a résztvevő karakterek ismeretében

Professzionális trénerképző

Professzionális Trénerképző


A Hungarian Achieve Learning tavaszi félévre trénerképzőt indít, limitált létszámmal, teljes körű képzési tematikával.

 

Miért éri meg egy cégnek, ha saját trénere van?

 • Csökkenthetőek a képzésre fordított összegek - A befektetés gyakorlatilag duplán megtérül, hiszen külsős képző cég helyett saját munkatársa is profin le tud vezényelni egy képzést
 • Leegyszerűsődik a trénigszervezés folyamata - nem kell külső tanácsadókkal hosszasan konzultálni és egyeztetni
 • A cégtitkok tényleg házon belül maradhatnak
 • A saját tréner által összeállított képzések sokkal testreszabottabbak lehetnek

 

Miért éri meg részt venni a trénerképzőn? 

 

Amellett, hogy a résztvevők teljes körű és komplett tréneri eszköztárat és tudást sajátítanak el, 

 • megtanulnak bánni az emberekkel,
 • képesek lesznek a különböző helyzetek (viták, konfliktusok) megfelelő kezelésére,
 • birtokosai lesznek egy különleges, támogatói szemlétmódnak, mellyel „kívülről” láthatnak rá az emberekre és helyzetekre,
 • olyan fejlesztői mentalitást sajátítanak el, mellyel életük minden területén képesek lesznek kihozni az emberekből a maximumot.

Mitől egyedi a képzés?

 • Assessment Center: a képzés megkezdése előtt feltérképezzük a Résztvevők kompetenciáit - ezekre az eredményekre épül a fejlesztési folyamat
 • Egyéni coaching: a Vezető Tréner minden Résztvevővel egyéni képzési tervet alakít ki
 • Személyes utókövetés: az újdonsült trénerek első saját tréningjén a Vezető Tréner megfigyelőként vesz részt, és teljes körű visszajelzést ad a trénereknek
 • A segítő, támogató, fejlesztő szemléletmód elsajátítása révén a Résztvevők komplett személyiségfejlődésen mennek keresztül!

 

A képzés ütemezése: Péntek és szombat, reggel 9-től délután 5-ig

 

Első képzési alkalom:2013. március 22-23.

 

Vizsga:2013. június 14-15.

 

Jelentkezés:2013. március 11-ig

 

További információ: www.achieveglobal.hu

http://www.facebook.com/notes/hungarian-achieve-learning-kft/professzion%C3%A1lis-tr%C3%A9nerk%C3%A9pz%C5%91/574728645871908

DISC


Coach képzés

Coach képzés


Kezdés: 2012. március 2.

Még 2012-ben, 2011-es áron indítjuk Coach Iskolánkat!


Neves, tapasztalt előadókkal és részletes, a témát széleskörűen megismertető tematikával várjuk résztvevőinket!


A képzés úgy épül fel, hogy a hallgató megismerhesse a coaching típusokat és elsajátíthassa a különböző coaching technikákat.

Tematikánk 4 modulra épül, és számos gyakorlattal párosul. A résztvevők folyamatosan gyakorolhatják a tevékenységet.


A képzés végén, a diploma megszerzése után lehetőség nyílik a munka kipróbálására élesben.

Minden hallgató önállóan coacholni kezd egy a Cégünk által delegált személyt. A munka gyakorlati!


Betekintés a tematikába:

 • Kompetenciák, készségek
 • A beszélgetés alapjai
 • A 0. találkozó
 • A kiválasztás
 • Önmagunk és a folyamat eladása
 • Önismeret és stresszkezelés
 • Értő hallgatás
 • Beszédtechnika
 • Team coaching
 • E-coaching


Coaching tipusok

 • Life Coaching- ontológiai coaching
 • Business coaching
 • Szupervízió
 • Coaching élesben


Oktatási napok: 15 nap azaz 120 óra + gyakorlat+ vizsga

Képzés ára: 510.000 Ft + ÁFA , 34 000 Ft + ÁFA/nap
A jelentkezés határideje: 2012. február 24.
A képzés sorozat márciusban kezdődik és júliusban fejeződik be.


A tematika alapos, átfogó. A coaching több területét is átöleli, és számos módszerét taglalja.

Azon hallgatók, akik az alapképzéssel befejezik tanulmányaikat, cégünk - amely nemzetközi - coach diplomájában részesülnek.
A végzett hallgatók lehetőséget kapnak, hogy nemzetközileg akkreditált coach-csá váljanak. Ezen felkészítő és vizsga díjait az alapképzés nem tartalmazza.

Részletes tájékoztató az alábbi e-mail címen igényelhető:

[email protected]


További elérhetőségek:

Cím: 1124 Budapest, Liptó u. 8.
Telefon: 36-1-391-7958

Önismeret és Brand - 20 alkalom/év

Ön-alkotás / personal brand-fejlesztő alkotócsoport


A programról röviden

 • Önismereti csoportunk legfőbb célja a reális önismereten alapuló én-image (personal brand) kialakítása.
 • Az éves programunk szellemi alapja C.G. Jung személyiségelmélete és a művészi alkotófolyamatról vallott elvei.
 • Önismeretünkben az év múlásával összhangban haladunk.
 • Minden évszakban és hónapban az adott időszak szimbolikájával, és a szimbólumok archetipikus lelki tartalmainak önmagunkban, saját életünkben, munkánkban való megtalálásával foglalkozunk.
 • Így jutunk el egy év alatt a virágtól a magig. Vagyis a bennünk rejlő potencialitástól, a letisztult lényegig.
 • Végül ez alapján építjük fel azt az önmagunkról szóló üzenetet, mely minket, mint megbízható „márkát” mutat be, mert a legkiválóbb tulajdonságainkat tartalmazza.A program tartalma:

 • Megismerkedünk C. G: Jung személyiségelméletével és a művészi alkotói folyamatról vallott elveivel.
 • Egy-egy alkalommal foglalkozunk az adott hónap szimbolikájával.
 • Minden találkozón különféle kézműves technikákkal műveket készítünk. Egy-egy alkalom 4 szakaszból áll:
  • elmélet
  • ráhangolódás a nap témájára
  • alkotás
  • megbeszélés

Várható eredmények:

 • Az év ünnepeinek, változásainak figyelemmel kísérésének segítségével megfigyelheti, megértheti és befolyásolhatja, alakíthatja az önben zajló lelki folyamatokat.
 • Nem csak hatnak önre az év során a különféle események, hanem ezeket a hatásokat még tudatosabbá teheti és kezelheti.
 • Az alkotásaiban rejlő szimbólumokon keresztül közelebb kerülhet az önben lévő archetipikus tartalmakhoz, melyek - ha szükséges - segítenek az aktuális élethelyzetek megoldásában.
 • Ma fontos saját image-ünk kialakítása, mert bármikor előfordulhat, hogy munkahelyet kell változtatnunk, vagy alkalmazottból vállalkozóvá kell válnunk. Ehhez személyes szinten önbizalomra és tudásunk, képességeink reális ismeretére van szükségünk. Ha ez meg van, akkor meg kell küzdenünk a konkurenciával. Személyes „márkánk” kialakításának segítségével kiragyoghatunk a versenytársaink közül.
 • Önismereti csoportunkban feltárhatja, megismerheti, az észlelést meghaladó szinten is tudatosíthatja lelki tartalmait, folyamatait.
 • Az alkotással beindíthatja rég nem használt lelki erejét.
 • Élete elakadt folyamatai indulhatnak be ismét.
 • Olyan személyes image-t alakíthat ki, ami valóban önt tükrözi nem pusztán egy tetszetős maszk, ami mögött csak részben van ott az ember.
 • Felnőhet a versenyképes image-hoz, vagy az image-át alakíthatja önmagához.
 • Végül megismertetjük a personal brand kialakításának módszereivel.

Kinek ajánljuk?

 • Mindenkinek, aki nem pusztán a külső elvárásoknak való megfelelés szerint kíván élni.
 • Mindenkinek, aki munkájában hivatását szeretné megtalálni.
 • Mindenkinek, aki munkájában önmagát szeretné megvalósítani nem csak egy szerepszemélyiséget kialakítani.
 • Mindenkinek, akinek önmagán túlmutató célja van, vagy ezt a célt szeretné megtalálni.
 • Mindenkinek, aki szeretné aszerint kialakítani personal brandjét, ami a lelke mélyén ő maga.
 • Mindenkinek, aki szeret rajzolni, festeni, agyagozni és egyéb kézműves technikákkal alkotni.

Az Ön hozzájárulása:

 • Márciustól novemberig 20 alkalommal aktív részvétel a csoporttalálkozókon. (1 alkalom 3 óra. Szerdánként 17-20 óráig.)
 • Az otthoni feladatok elvégzése, az alkotások elkészítése.
 • A csoportban elhangzottak titokban tartása.
 • Részvételi díj befizetése, amely magában foglal minden kézműves alapanyagot és eszközt, kávét és süteményt és a képzés egyéb költségeit. (2000 Ft + ÁFA / 60 perc. 60 óra / 2 félév.)
 • Jelentkezzen 2013. március 11-ig. Jelentkezési lap.

Időpontok:


I. félév időpontjai
2013. március 20., 27.
2013. április 4., 10., 17., 24.
2013. május 8., 15., 29.
2013. június 5.

II. félév időpontjai
2013. szeptember 4., 11., 18., 25.
2013. október 3., 9., 16.
2013. november 6., 13., 20.


Mit ajánlunk még?

 • Kommunikációs tréningek

Negatív hatások kezelése

Konfliktuskezelés

Az utóbbi időben a legtöbb munkahely nagy hansúlyt fektet az együttműködés folyamatos fejlesztésére. A munkavállalóktól a cég minden szintjén elvárják, hogy tudjanak másokkal együtt dolgozni, problémákat kezelni és önálló döntéseket hozni.

Az együttműködés javítja ugyan a teljesítményt, azonban konfliktusok forrásává is válhat, ebből kifolyólag az egyénnek a szervezet minden szintjén képesnek kell lennie a megfelelő konfliktuskezelésre.

 • A modul segít a konfliktushoz való viszonyulásunk megértésében.
 • Bemutatjuk miként valósítható meg a konstruktív konfliktuskezelés, illetve a konfliktus által gerjesztett energiák pozitív irányba terelése.

A program során érintett témakörök:

 • kölcsönös érdekeltség kialakítása,
 • a másik személy álláspontjának megismerése,
 • a problémával kapcsolatos saját megközelítésünk és kihatásának bemutatása,
 • döntés a megfelelő cselekvési tervről,
 • elismerés kifejezése a másik személy erőfeszítéseivel kapcsolatban.

Stressz-menedzsment

Paradigmaváltás

 • A kétnapos tréningekkel szemben gyakori kritika, hogy az átadott ismeret nem válik tartós tudássá.
 • A személyiségfejlesztés területén az a tapasztalat, hogy nem elég ismerni a fejlődés módját és irányát ahhoz, hogy valóban megtörténjen a változás, hanem gyakorolni is kell a tanultakat.
 • Ezért a személyiségfejlesztő tréningeinket nem csupán 2 napos, hanem 4 hetes (3 óra / hét / trénerrel + napi otthoni gyakorlás) formában is hozzáférhetővé tettük. Így a résztvevők egy hónapon keresztül naponta foglalkoznak a témával és az ismeret készséggé, majd képességgé érik.


Stressz programjaink

 • Stressz-menedzsment - bemutató szeminárium, nyílt tréning (4 óra)
 • Stressz-menedzsment tréning (2 nap)
 • Komplex stressz-menedzsment program (1,5 hónap)


Miért fontos a munkahelyi stressz szint csökkentés?

Bizonyára tapasztalta, hogy a stressz a kritikus szint alatt serkenti, felette gátolja a teljesítményt. A munkahelyekre a társadalmi és magánéleti eredetű stressz is napi szinten begyűrűzik. Mindezek összeadódó hatásával szemben a munkavállalók egyre nagyobb támogatást igényelnek. Ezt felismerve orvos igazgatónk és vezető pszichológusunk kifejlesztette komplex programunkat, melynek keretében szervezeti szinten FELFEDJÜK A STRESSZ OKÁT és KEZELJÜK A STRESSZ OKOZTA TÜNETEKET.

E program tartalmát és lényegét mutatjuk be röviden a Stressz-menedzsment Szeminárium alatt.


Stressz-menedzsment - bemutató szeminárium, nyílt tréning (4 óra)


Kinek ajánljuk?

 • Mindenkinek, aki úgy érzi, hogy munkájában vagy magánéletében túl sok stressz nehezedik rá.
 • HR-szakembereknek, és vezetőknek, akik csapatuk és önmaguk számára szeretnének megismerni olyan kezelési módszereket, amelyek különféle stressz helyzetekre alkalmazhatók.
 • Olyan vezetőknek, akik szeretnének előre meggyőződni a módszer használhatóságáról, mielőtt munkatársaiknak stressz kezelő tréninget szerveznek.


A szeminárium tartalma

 • Foglalkozunk azzal, hogy mi a stressz, és hogyan jelentkezik a munkahelyen.
 • Röviden áttekintjük és gyakoroljuk a stressz kezelő technikákat.
 • Bemutatjuk a Komplex Stressz-menedzsment Program elemeit és használhatóságát.


A szeminárium eredménye

A résztvevők

 • néhány óra alatt áttekinthetik, hogy milyen stressz kezelő technikákat tréningezünk be a teljes komplex program során.
 • elsajátíthatnak néhányat az alkalmazható stressz-kezelési technikák közül.
 • ezek alkalmazásával a jövőben képessé válnak a mindenkori stresszt egészséges szinten tartani.
 • e módszereket munkatársaiknak is megtaníthatják.
 • saját tapasztalatuk alapján megbizonyosodhatnak arról, hogy a cégek számára valóban hasznos a komplex program.
 • képet kapnak arról, hogy miként illeszthető a Komplex Stressz-menedzsment Programunk a cég HR-stratégiájába.


Időpontok


Az Ön hozzájárulása

 • 4 óra aktív részvétel a szemináriumon.
 • Részvételi díj: 17.600 Ft + Áfa / fő. (22352 Ft)


Stressz-menedzsment tréning (2 nap)


Miből áll a tréning?

 • Megismerkedünk a stressz hatásokkal, kiemelten a munkahelyi stresszel.
 • Megismerjük és gyakoroljuk a stressz kezelő technikákat.
 • A hosszú távú eredmény otthoni további önálló gyakorlást igényel.


Kinek ajánljuk?

 • Mindenkinek, aki szeretné rövid idő alatt megismerni a stressz kezelő technikákat.
 • Mindenkinek, aki önállóan kívánja begyakorolni, ismeret szintről képesség szintre fejleszteni a tanultakat.


Komplex stressz-menedzsment program (1,5 hónap)


A program tartalma

 • Tesztekkel felmérjük és diagnosztizáljuk a munkavállalók stressz szintjét, megküzdési stratégiáját.
 • Az eredmény alapján fejlesztési tanulmányt készítünk, melyben javaslatot teszünk a vállalat HR-stratégiájába illeszthető, stressz szint csökkentő, specifikus képzésre.
 • Négy hetes képzés keretében a szervezet tagjai elsajátítják és be is gyakorolják a stressz megelőzésével kapcsolatos ismereteket, és a leküzdéséhez szükséges technikákat.
 • Folyamatos utánkövetés, minőségbiztosítás, fenntartható fejlődés: évente felülvizsgáljuk az elért eredményeket és javaslatot teszünk az esetleges korrekciós és kompetencia fejlesztő képzésekre.


Az Ön hozzájárulása

 • Egy megbeszélés, amikor a cég igényeihez adaptáljuk a kérdőíveket.
 • Kitölteti munkavállalóival a kérdőíveket.
 • A vizsgálat eredményeit tanúsító tanulmány alapján eldönti, hogy a javasolt megoldások közül, mit, mikor épít be stratégiájába.
 • Lehetővé teszi munkatársai számára, hogy 4 héten keresztül, heti 3 órát stressz tréningen töltsenek munkaidőben.
 • A program díja: a vizsgálati létszám függvényében megbeszélendő.


Várható eredmények

 • A szubjektív megsaccolás helyett objektív mérési eredmény mutatja ki a szervezet pillanatnyi stressz szintjét.
 • A munkatársak stressz szint csökkentő technikákat sajátítanak el.
 • A munkavállalók mindenkori stressz szintjüket egészséges keretek között tudják tartani.
 • Nő a teljesítmény, mert a stressz nem köti le a figyelmi kapacitás egy részét, ezért javul a közvetlen munkatársak közötti kapcsolat és együttműködés.
 • Csökken a betegségek és a túl stresszes munka miatti fluktuáció okozta vállalati kiadások mértéke.
 • Csökken a munkahelyi hiányzás.
 • Javul a munkaadói arculat, a munkáltatói brand megítélése.
 • Nő a vállalati termelékenység, siker és a profit.


Mit ajánlunk még?

 • Kommunikációs és konfliktuskezelő tréningek.
 • Egyéni stressz coaching.

Mobbing

Feltöltés alatt...

Kiégés

A munkája nem jelent már kihívást Önnek? Feladatait megszokásból, különösebb lelkesedés nélkül végzi? Kimerültnek és frusztráltnak érzi magát a napi hajtásban? Úgy érzi, alkalmatlan a feladatára? A kapcsolatai kezdenek kiüresedni, az ügyfeleihez képtelen személyes síkon is közeledni?


Még nincsenek ilyen tünetei, de attól fél, hogy Önnél is előfordulhatnak? A munkatársai között fedezett már fel hasonló jeleket? Szeretné megelőzni, hogy Önnél vagy a környezetében mindez fellépjen?


Ha bármelyik kérdésre igennel válaszolt, akkor jöjjön el a Burnout szindróma - a kiégés tünetegyüttesének megelőzése és hatékony kezelése tréningünkre!


A tréning során a résztvevők megismerik

 • a kiégés fogalmát,
 • okait,
 •  testi-lelki tüneteit,
 • az állapot felismeréshez szükséges elemeket,
 • a kiégés 12 lépcsős folyamatát
 • a megelőzés és a hatékony kezelés lehetőségeit
 • a kiégett ügyfelekkel való bánásmódot.

Megmutatjuk, hogy a kiégéshez vezető út mely szakaszán tart jelenleg és segítünk abban, hogy elinduljon felfelé!

Informatika

3 napos IT képzés

3 napos IT képzés

A tanfolyam alatt megismerkedhetnek a Word, az Excel és a Power Point alap és professzionálisabb elemeivel, és elsajátíthatják a hang- és videó vágás trükkjeit.

Neves, tapasztalt előadókkal, és részletes, a választott témát széleskörűen megismertető tematikával várjuk résztvevőinket.

Betekintés a tematikába

 • Billentyű trükkök Wordben
 • Excel függvények használata
 • Cd-n kapott sablonok módosítása, és saját ízlés szerinti formázás Power pointban
 • Hang- és videó vágási alapok
 • Filmből jelenet kivágása, jelenetek összevágása
 • Hanganyag összefűzése, hangkonvertálás

Minden képzésen résztvevő ajándékba kap egy DVD-t is!

A DVD tartalma:

 • Power Point sablon
 • Hanganyagok a vágás gyakorlásához
 • Videó klippek a videó vágás gyakorlásához
 • Word gyakorló feladatok
 • Excel gyakorló feladatok
 • Excel számoló táblázat minta
 • Hang- és videó vágó szoftver telepítője
 • Youtube letöltő telepítője
 • Kép gyűjtemény a prezentációkhoz

Kezdés: 2012. március

Oktatási napok: 3 nap

Képzés ára most kedvezményesen: 50.000 FT+ÁFA/nap/fő

Jelentkezés határideje: 2012. március 2.

Képzésünkről további információkat az alábbi elérhetőségeken kérhetnek.

Telefon: +36-1-3917958

E-mail: [email protected]


Munkánk során fontosnak tartjuk, hogy az ügyfél aktuális helyzetéhez és igényeihez igazított egyedi megoldásokat kínáljunk. A munka megkezdése előtt konzultációs beszélgetéseket folytatunk, aminek célja, hogy az aktuális helyzet féltérképezése révén fejlesztési elképzeléseinket biztos alapokra és valós igényekre tudjuk építeni. Igény szerint szervezeti diagnózis elkészítését is vállaljuk.

A fókuszterületek azonosítása után segítséget nyújtunk a fejlesztési terv kidolgozásában. A készségfejlesztő programok részletes tematikáját az előzetes felmérés eredményei, illetve az ügyféllel folytatott folyamatos egyeztetés alapján alakítjuk ki.

A tréningek, önállóan és csomagban is elérhetőek, továbbá igény szerint egyedi fejlesztési programok kidolgozását is vállaljuk.