Sales vezetői képzések

Sales vezetői készségek

Feltöltés alatt..

Sales coaching

A coaching egy speciális kérdezéstechnikára épülő módszer, ami segíti a célok meghatározását és elérését. Nem kínál fel kész megoldásokat, célja a rávezetés, a szembesítés, illetve a felismerések kimondatása.

 • a coaching támogatja a döntéshozatalt és a problémamegoldást;
 • segíti a kialakult helyzet elemzését, az információk rendszerezését, illetve a meglévő ismeretek gyakorlatba való átültetését;
 • bátorít, önbizalmat és erőt ad a megvalósításhoz;
 • a technika elsajátítása közvetlenebb emberi kapcsolatokat eredményez;
 • hosszú távú szakmai fejlődést biztosít.

Értékesítői képzések

Értékesítési menedzsment

A program célja, hogy a résztvevők a tréning végén képesek legyenek

 • az eladási/ üzleti beszélgetés céljait kitűzni,
 • megfelelő kérdezési stratégiával az ügyfél  igényeit kideríteni,
 • a termék/szolgáltatás előnyeit vevői elégedettséggel alátámasztani,
 • felismerni és kezelni az ügyfél részéről felmerülő ellenvetéseket,
 • a beszélgetést a vevő elkötelezettségét megnyerve zárni.

Terület menedzsment

A képzés célja, hogy a csoport tagjai

 • tudatosítsák a munkaidejük értékét, munkakörük elvárásait,
 • területük elkötelezett gazdájaként sajátjuk legyen a tulajdonosi szemlélet,
 • prioritásokat tudjanak felállítani a teendőkben, hatékonyan kezeljék az egymással versengő feladatokat,
 • foglalkozni tudjanak a sokszor váratlan és mégis fontos eseményekkel,
 • képesek legyenek adott időintervallumban (kampányidőszak), a termékekre és területre részletes akciótervet készíteni,
 • tudatosan tervezzenek,
 • elsajátítsanak hatékony információrögzítési technikákat,
 • akcióterven keresztül növelni tudják személyes hatékonyságukat,
 • tudatosan, az elvárásoknak megfelelően alkalmazzák az elsajátított technikákat és rendelkezésre álló eszközöket.

Érintett kulcstémakörök - fókuszpontok:

 • Felkészülés, rövid és hosszú távú tervezés
 • Tervezést erősítő ütemező eszközök
 • SMART célok felállítása és megvalósítása
 • Rövid és hosszú távú célok elérését biztosító tevékenységek összekapcsolása
 • Terv-optimalizálás folyamata
 • Elemzés és analizálás - terület specifikusan
 • Kivitelezési és mérési módszerek
 • Rendelkezésre álló erőforrásokkal történő hatékony gazdálkodás
 • Határidő napló, útvonaltervezés, tennivalók-lista, meetingek..
 • Időkímélő taktikák
 • Hatékonyságot növelő stratégiák, taktikák
 • Konfliktust okozó prioritások menedzselése


Várható eredmények:

 • tudatossá válik a területre és termékre specializált stratégiai tervezés,
 • fejlődnek az önszervezési, munkaidő- és terület-elemzési, valamint priorizálási készségek,
 • a képzés erősíti a pro-aktív gondolkodást, analitikai képességet.


Telemarketing

A tréninget azon értékesítőknek/tanácsadóknak ajánljuk, akik kapcsolatban állnak az ügyfelekkel akár személyesen, akár telefonon.

Az interaktív program során a résztvevők:

 • egyéni gyakorlatok által meghatározzák saját helyüket az ügyféllel való kapcsolatban,
 • a felkínált készségek közül videó segítségével kiválasztják a hozzájuk legközelebb álló viselkedési formát,
 • lehetőséget kapnak az elsajátított készségek gyakorlására, kis csoportokban, szerepjátékok segítségével.

Az egyes részek a következő témaköröket érintik:

 • felkészülés a telefonálásra, ügyfélközpontúság, az érdeklődés felkeltése, hatékony üzenet hagyása,
 • váratlan helyzetek kezelése,
 • külső-belső befolyásoló tényezők felismerése és kezelése,
 • aktív hallgatás szerepe, lehetőségek-igények észrevétele,
 • professzionális kérdezéstechnika által a termékkel/szolgáltatással kielégíthető igények generálása,
 • az ügyfél szempontjából fontos termék/szolgáltatás bemutatása,
 • az ügyfél részéről felmerülő ellenvetések/aggályok, „NEM”-ek megértése és kezelése,
 • a zárás szerepe, zárással kapcsolatos szabályok bemutatása,
 • önmenedzselés.

Account menedzsment

A program célja, hogy a résztvevők a tréning végén képesek legyenek:

 • a kulcsfontosságú vevők jelenlegi helyzetét felismerni,
 • realizálni és kezelni a saját valamint vevői érdekeket,
 • az accounthoz fűződő kapcsolati viszonyt személyre szabottan alakítani,
 • a döntéshozatali folyamatban a résztvevők egymáshoz, a szervezethez, illetve az eladóhoz való viszonyát értelmezni,
 • együttműködni a vevővel a közös célokért,
 • hosszú távú üzletkötés érdekében tervezni és önállóan fejleszteni.


A program előnye


Képviselők számára:

 • az eladási mutatók növekedése,
 • önbizalom növekedése a javuló eladástechnika által,
 • nagyobb motiváció, kihívások keresése.

Szervezet/cég számára:

 • térhódítás az adott piaci szegmensben,
 • növekvő piaci részesedés,
 • sales és marketing team munka, közös account stratégia.

Vásárlóknak:

 • folyamatosan javuló kapcsolat, szervezeti és egyéni szükségletet megtaláló termékek és szolgáltatások.

Piac specifikus képzések

Gyógyszermarketing

Feltöltés alatt...

Gyógyszeripari eladástechnika

Feltöltés alatt...

Értékesítési készségek fejlesztése

Eladástechnika

Feltöltés alatt...

Tárgyalástechnika

A hosszú távú üzleti kapcsolatok kiépítéséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a partnerek igényeinek kielégítése és a saját érdekérvényesítés egyszerre valósuljon meg. A hatékony tárgyalás megköveteli a célokhoz leginkább megfelelő viselkedési stratégia kiválasztását és a beszélgetés menetének kézben tartását.

 • A program során bemutatásra kerülnek a tárgyalási folyamat legfontosabb lépései és lehetséges kimenetei;
 • A résztvevők megismerhetik a tárgyalástervezés kritikus pontjait;
 • elsajátítják azokat a készségeket és technikákat, amelyek sikeressé tesznek egy-egy tárgyalást.

A tréning eredményeképpen

 • tudatosabbá válik a kommunikáció,
 • a résztvevők felkészültebbé válnak a váratlan helyzetek kezelésére,
 • javulnak az üzleti kapcsolatok,
 • minden fél számára előnyös megállapodások jönnek létre.

Prezentációs technikák

Feltöltés alatt..

Időgazdálkodás

Az egyik legütőképesebb eszköz a szervezetek kezében a személyes hatékonyság növeléséhez: az időgazdálkodási kompetencia fejlesztése, a prioritások és önszervezés ismereteinek gyakorlati alkalmazása.

Ez a kombinált program alapos tervezési, szervezési és önszervezési ismereteket nyújt.

Az ismeretek alkalmazásával a résztvevők

 • eredményesebbek lesznek az egymásnak ellentmondó prioritások kezelésében,
 • rugalmasabban változtatnak az eredetileg kitűzött célokon,
 • magabiztosabban koordinálják megbeszéléseiket munkatársaikkal.

A képzés során feldolgozott témakörök: 


Hatékony időgazdálkodás elemei:

 • Időnk értéke
 • Az idő természete
 • Beállítódásaink
 • Kötelezettségeink


Időgazdálkodási csapdáink és időkímélő taktikák:

 • Túl sok munka - hogyan és mikor mondjunk nemet
 • Túl sokat akarunk - bevállalás művészete


Külső tényezők befolyásolása:

 • Értekezletek
 • Váratlan feladatok/megszakítások
 • Időigényes főnök, beosztott kezelése
 • Delegálás
 • Telefonok, e-mail-ek
 • Papírmunka


Belső Szervezettség - Önismereti blokk:

 • A fókuszálás képessége
 • Halogatás művészete
 • Egyéni taktikák a feladatok megkezdése előtt, alatt
 • Napi, heti, havi munkaciklus
 • SWOT analízis
 • Váratlan eseményekre tervezés
 • Időnaplónk felülvizsgálata
 • Nyugodt óra
 • EGYÉNI AKCIÓTERV

Munkánk során fontosnak tartjuk, hogy az ügyfél aktuális helyzetéhez és igényeihez igazított egyedi megoldásokat kínáljunk. A munka megkezdése előtt konzultációs beszélgetéseket folytatunk, aminek célja, hogy az aktuális helyzet féltérképezése révén fejlesztési elképzeléseinket biztos alapokra és valós igényekre tudjuk építeni. Igény szerint szervezeti diagnózis elkészítését is vállaljuk.

A fókuszterületek azonosítása után segítséget nyújtunk a fejlesztési terv kidolgozásában. A készségfejlesztő programok részletes tematikáját az előzetes felmérés eredményei, illetve az ügyféllel folytatott folyamatos egyeztetés alapján alakítjuk ki.

A tréningek, önállóan és csomagban is elérhetőek, továbbá igény szerint egyedi fejlesztési programok kidolgozását is vállaljuk.