ÉRTÉKESÍTÉSIPROGRAMUNK

 

Három igen fontos szempont, ami szervezeteket és vezetőiket foglalkoztatja:
Eladási teljesítmény…  ügyfélkapcsolatok javítása … a költségek csökkentése

Célunk, hogy a lehető legjobb ügyfélkapcsolatok kiépítésével segítsünk csökkenteni költségeiket. Ez az ügyfelek hűségét illetve megtartását, jó referenciákat, ismételt megbízásokat, jó hírnevet és kedvező versenyelőnyt eredményezhet. Segíthetünk a kritikus fontosságú képességek kialakításában, beleértve az értékesítési menedzserek gyakorlati képzését, a vezetői és csapatmunka-végzés képességének elsajátítását. 

Várható eredmények

 • az értékesítési munkatársak már az előzetes egyeztetéskor bizalmat tudnak építeni, javítják üzletkötési esélyeiket 
 • folyamatos tervezzőkké válnak, amivel növelik értékesítési hatékonyságukat 
 • a céltudatosság és az ügyfélközpontúság alapja lesz a napi munkájuknak 
 • képesek lesznek partneri viszony kialakakítására a tárgyalásaik során, szem előtt tartva az ügyfél elvárásait
 • képesek lesznek tudatos irányítással nyerő-nyerő tárgyalási poziciókat kialakítani
 • kölcsönösen előnyös megállapodások kialakításával hosszú távra építik ügyfélkapcsolataikat
 • odafigyeléssel, megértéssel és őszinte hozáálással kezelik a felmerülő kérdéseket és aggodalmakat ami által egyedivé varázsolhatják ügyfélkapcsolatikat. 

 Megvalósítás

Képzett helyi konzultánsokkal és trénerekkel rendelkezünk, akik sikeres globális megoldások megtervezésére, szolgáltatására és irányítására is szakosodtak.
Bevált, kutatásokra épülő szolgáltatásaink a következőket tartalmazzák:

 • Szükség szerinti felmérés annak érdekében, hogy az alkalmazott képzési tananyag a helyi befogadó közönség igényeire szabott legyen.
 • Az igénybe vevő fél felső és munkahelyi vezetői támogatásának és elkötelezettségének biztosítása a képzések tartalma és célja iránt.
 • Helyi tanácsadás, projekt- és ügyfél-menedzselési szolgáltatás nyújtása.
 • A programanyagok és folyamatok hozzáigazítása a helyi viszonyokhoz.
 • Megtervezzük a képzés előtti, alatti és utáni teendőket, a kívánt eredmények elérése, értékelése és mérése céljából.
 • A képzésben részt vett dolgozók számára alkalmat teremtünk arra, hogy a képzés keretében tanultakat felfrissítsék, megerősítsék.
 • Választhatják trénereink közvetlen igénybevételét, de lehetőség van arra is, hogy programanyagunk átadását saját cégük tréningvezetői végezzék

Célcsoport

Értékesítési,  tárgyalási és prezentációs technikák állandó fejlődése mellett elkötelezett kezdő és haladó üzletkötők valamint a Vezetők.

  << ugrás a lap tetejére>>

Igénykielégítő eladás
(Need Satisfaction Selling Training®)

A program célja, hogy a résztvevők a tréning végére:

 • elsajátítsák a hatékony értékesítési technika alapjait
 • képesek legyenek az eladási folyamatot az ügyfél szemével látni
 • tudjanak különbséget tenni a lehetőség, és az igényre történő eladás között
 • kölcsönösen előnyös üzletet tudjanak kötni
 • mindkét fél elégedettségével tudják zárni az eladást.

A kifejezetten interaktív program alatt lehetőséget biztosítunk a fenti készségek tudatos gyakorlására is. A tréning alatti folyamatos visszajelzésekkel és a coaching eszközével megerősítjük a meglévő jó készségjegyeket, meghatározzuk a fejlesztendőket.

Mi a program előnye?

Értékesítők számára:

 • az új munkatársak elsajátítják, majd a gyakorlatban alkalmazzák a sikeres eladástechnika alapjait,
 • így hosszú távon növelik a hatékonyságot az elsajátított tudás és a folyamatos használat által.

Ügyfél számára:

 • a szükségleteire fókuszáló, igényeit kielégítő eladási beszélgetés,
 • rögzítheti, hogy a döntése tényeken alapul.

 Vezetők számára:

 • az eladási képességek megismerése,
 • pozitív feedback adása által egyéni teljesítmény javítása,
 • az erősségek és a gyengeségek megismerésén keresztül lehetőség akcióterv kidolgozására a további javuláshoz.

A tréninget ajánljuk:

 • mindazon kezdő, eddig értékesítési képzésben nem részesített,
 • gyakorlati tapasztalattal nem, vagy csak kevés tapasztalattal rendelkező értékesítők, részére

 A tréninget 2 hónapos területi munka követi, szükségszerűen folyamatos coaching-támogatással együtt.
Erre épül az értékesítési ismereteket mélyítő, a tudatosságot nagy mértékben segítő Haladó eladástechnikai ismeretek (Professional Selling Skills 2000  Training® (PSS 2000®) program.

 << ugrás a lap tetejére>>

Haladó eladástechnikai ismeretek
(Professional Selling Skills 2000  Training® (PSS 2000®)

A program célja, hogy a résztvevők a tréning végén tudják:

 • az eladási/ üzleti beszélgetés céljait kitűzni
 • az ügyfél igényeinek kiderítésére megfelelő kérdezési stratégiát kialakítani
 • az ügyfél  igényeit megerősíteni
 • a termék/szolgáltatás előnyeit a  vevő elégedettségével bemutatni,
 • az ügyfél részéről felmerülő ellenvetéseket felismerni, és jellegüknek megfelelően azonosítani,
 • az ellenvetést jellegének megfelelően kezelni,
 • a beszélgetést a vevő elkötelezettségét megnyerve zárni.

 

 << ugrás a lap tetejére>>

Konfliktusok kezelése
(Moving From Conflict to Collaboration®)

A munkahelyi változások kezelésében újabban a hatékony együttműködésre helyezik a hangsúlyt.

A cég minden szintjén elvárják az egyéntől, hogy tudjon együtt dolgozni másokkal, olykor még keresztfunkciókat betöltve is, kezelje a problémákat és olyan döntéseket hozzon, amelyek egykor a vezetők kizárólagos feladatai voltak.

Bár az együttműködés a teljesítmény javulásához vezet, konfliktusok forrásává is válhat. Ennek megfelelően az egyénnek a szervezet minden szintjén képesnek kell lennie sikeres konfliktuskezelésre.

A modul segít a konfliktushoz való viszonyulásunk megértésében. Egy strukturált folyamatot tanít meg, amellyel konstruktívan láthatunk hozzá a konfliktusok kezeléséhez. A folyamat segítséget nyújt abban, hogy a konfliktus által gerjesztett energiát olyan pozitív irányba tereljük; mint például munkakapcsolataink javítása és közös megoldások keresése. 

Kulcslépések, amelyek a program vázát képezik:

 • kölcsönös érdekeltség kialakítása
 • a másik személy álláspontjának megismerése
 • a problémával kapcsolatos saját megközelítésünk és kihatásának bemutatása
 • döntés a megfelelő cselekvési tervről
 • elismerés kifejezése a másik személy erőfeszítéseivel kapcsolatban.

 

 << ugrás a lap tetejére>>

Telefonos ügyfélkapcsolatok építése
(Professional Teleselling Skills®)

A kifejezetten interaktív program során a résztvevőknek  a következőket biztosítjuk:

 • egyéni gyakorlatok során meghatározzák saját helyüket az ügyféllel való kapcsolatban,
 • a felkínált készségek közül videó segítségével kiválasztják a hozzájuk legközelebb álló viselkedési formát,
 • lehetőséget kapnak az elsajátított készségek gyakorlására, kis csoportokban, szerepjátékok segítségével.

Az egyes részek tartalma a következő:

 • felkészülés a telefonálásra, ügyfélközpontúság, az érdeklődés felkeltése, hatékony üzenet hagyása,
 • váratlan helyzetek és megoldások, külső-belső befolyásoló tényezők,
 • aktív hallgatás, lehetőségek - igények észrevétele,
 • a termékkel/szolgáltatással kielégíthető igények generálása professzionális kérdezéstechnikával,
 • az ügyfél szempontjából fontos termék/szolgáltatás bemutatása,
 • az ügyfél részéről felmerülő ellenvetések/aggályok, „NEM”-ek megértése és kezelése,
 • a zárás három legfontosabb szabálya,
 • önmenedzselés.

Mi a program előnye?

Értékesítők számára:

 • növekvő szaktudás, és önbizalom,
 • javuló tudásszint az üzletmenet fejlesztésében,
 • nagyobb önbizalom a kihívások kezelésében,
 • növekvő egyéni teljesítmények.

Ügyfél/ vevő szempontjából:

 • javuló kapcsolatok, biztosítva az ügyfelet igényeinek megértéséről és kezeléséről,
 • növekvő magabiztosság a vásárlói döntéseknél,
 • kölcsönösen előnyös megegyezés a szükségleteknek megfelelően.

Szervezet/cég számára:

 • szisztematikusan fejlődő, magabiztos, motivált csapat,
 • növekvő sikerek az  üzletmenetet és a hoszzú távú kapcsolatokat illetően,
 • hűséges ügyfelek megnyerése, image növekedése.

A tréninget ajánljuk:

 • mindazon értékesítők/tanácsadók, akik akár személyesen, akár telefonon állnak kapcsolatban az ügyfelekkel.

 

 << ugrás a lap tetejére>>

Account Menedzsment Training®

Nagy értékű eladások kiemelt vevőcsoportnak

A program célja, hogy a résztvevők a tréning végén képesek legyenek:

 • az eladás során a kulcsfontosságú vevők jelenlegi helyzetét felismerni,
 • realizálni és kezelni a saját valamint vevői érdekeket,
 • az accounthoz fűződő kapcsolati viszonyt személyreszabottan alakítani,
 • a döntéshozatali folyamatban a résztvevők egymáshoz, a szervezethez, illetve az eladóhoz való viszonyát értelmezni,
 • együttműködni a vevővel a közös célokért,
 • hosszú távú üzletkötés érdekében tervezni és önállóan fejleszteni.

Mi a program előnye?

Képviselők számára:

 • az eladási mutatók növekedése,
 • önbizalom növekedése a javuló eladástechnika által,
 • nagyobb motiváció, kihívások keresése.

Szervezet/cég számára:

 • térhódítás az adott piaci szegmensben,
 • növekvő piaci részesedés,
 • sales és marketing team munka, közös account stratégia.

Vásárlóknak:

 • folyamatosan javuló kapcsolat, szervezeti és egyéni szükségletet megtaláló termékek és szolgáltatások.

A tréninget ajánljuk:

 • tapasztalt account értékesítéssel foglalkozó szakemberek,
 • key account managerek.

 << ugrás a lap tetejére>>

 

A sikeres előadás technikája

(Strategies for Successful Presentations ( SSP ) Training®)

 

A program célja, hogy a tréning végén a résztvevők képesek legyenek:

 • az előadás témájának és céljának megfelelő szerkezetet kialakítani,
 • az előadás céljának megfelelő üzeneteket létrehozni,
 • az üzeneteket a hallgatóság felé hatékonyan kommunikálni,
 • az előadás során felmerülő kérdéseket és „problémás” személyiségeket professzionálisan kezelni,
 • kiválasztani és hatékonyan alkalmazni a megfelelő segédeszközöket,
 • az előadás körülményeihez alkalmazkodni,
 • a fentiek segítségével meggyőző előadásokat tartani.

A tréninget ajánljuk:

 • mindazon szakemberek, akik munkájuk során előadásokat tartanak,

 << ugrás a lap tetejére>>

Aktív figyelem
(Proactive listening®)

A mai üzleti környezetben, a felerősödött versenyhelyzetben és a gyors változások közepette drámaian felerősödött az információk iránti szükséglet.

Az igény a több, a jobb és a gyorsabb információ iránt nemcsak technikai vonatkozású; a személyek közötti kommunikációt is érinti.

A hatékony információgyűjtéshez az egyénnek maximális odafigyeléssel kell végighallgatni másokat, legyen az akár munkatárs, vagy ügyfél aki kívülről hat a cégre. Alkalmazni kell azt a speciális technikát, amely segítségével mindkét fél szempontjából hasznos információk a felszínre kerülhetnek.

Ez a modul a különböző megközelítések alkalmazása révén segít az egyénnek eredményesebben kommunikálni, és pozitív hangvételű kapcsolatokat kiépíteni, hozzásegítve őt ezzel az egyéni és a szervezeti célok eléréséhez.

A modul eredményei:

 • az aktív figyelem típusos akadályai
 • speciális technikák
 • hármas kulcslépés az aktív figyelem eléréséért
  • érdeklődés mutatása
  • kérdezés a tisztánlátásért
  • visszaigazolás technika
 • saját technika meghatározása.

A program során a résztvevők a verbális és a non-verbális technikák elsajátítása révén a passzív hallgatókból aktív odafigyelőkké válnak. Megvizsgálnak pozitív és negatív viselkedési mintákat, és lehetőséget kapnak a megszerzett készségek gyakorlására.

 << ugrás a lap tetejére>>

Professzionális tárgyalási ismeretek
(Professional Sales Negotiations Training®)

A program célja, hogy átadjuk a résztvevőknek azt az új koncepciót, amely  kulcsa a sikeres tárgyalás tervezésének, és vezetésének.
A három modulból felépülő tréningen - Megértés, Tervezés, Vezetés - a résztvevők:

 • elsajátítják azt az elméleti szerkezetet, amely segítségével sikerrel zárhatnak egy tárgyalást,
 • tudatosítják hogyan és mitől lesz hatékony egy tárgyalás,
 • analizálják és meghatározzák a tárgyalástervezés legkritikusabb pontjait,
 • meghatározzák azokat a legfontosabb lépéseket, amelyek elengedhetetlenek a végső, sikeres megegyezéshez,
 • a tárgyalásvezetés elemeinek tudatos használatával fejlesztik képességeiket, növelik önbizalmukat.

A tréning által elkerülhetővé válnak azok a meglepő fordulatok, amelyek meghiúsíthatják a tárgyalás sikerét.

A program előnye az  értékesítők számára:

 • javuló egyéni teljesítmények,
 • tudatos kontroll végig a tárgyalás folyamán,
 • nagyobb önbizalom a kihívások kezelésében.

A program előnye a vevőknek:

 • javuló kapcsolatok, biztosítva mind a szervezeti, mind a vásárlói előnyöket,
 • kölcsönösen előnyös megegyezés a szervezet/cég szükségleteinek,

      céljainak megfelelően.

A tréning az alábbi munkatársak részére kerül megrendezésre:

 • tapasztalt, mindennapos értékesítéssel foglalkozó szakemberek,
 • üzletvezetők,
 • sales managerek,
 • azon vezetők, középvezetők, akik embereket, projekteket vezetnek,

 << ugrás a lap tetejére>>

Gyógyszerpiaci értékesítés
A képzésünk  anyagát hamarosan olvashatja oldalunkon!

 << ugrás a lap tetejére>>

Időgazdálkodás
A képzésünk  anyagát hamarosan olvashatja oldalunkon!

 << ugrás a lap tetejére>> 

Sales menedzserek eszköztára
A képzésünk  anyagát hamarosan olvashatja oldalunkon!

 << ugrás a lap tetejére>>

Elismerés adásának képessége
A képzésünk  anyagát hamarosan olvashatja oldalunkon!

 << ugrás a lap tetejére>>

Hatékony vezetés eszköztára
A képzésünk  anyagát hamarosan olvashatja oldalunkon!

 << ugrás a lap tetejére>>

Amennyiben bármilyen kérdése lenne a tréningekkel kapcsolatban, készséggel állunk rendelkezésére!

A tréningekkel kapcsolatos bővebb információt kérhet  az [email protected] címen.
        
Telefon: (1) 391 7958     Fax: (1) 391 7959

 << ugrás a lap tetejére>>

 

 

 
 

 

 

 

készítette: chekwebdesign