CSAPATÉPÍTÉS

 

CsoportEredményességi Tréning -CSET
avagy a hatékony csoport, mint a problémamegoldás Közege és Eszköze

 

Eredményes az Ön munkacsoportja?
Ismeri csapatának saját gyengeségeit? Tudta,
…hogy minden csoport eltérő igényekkel és adottságokkal rendelkezik?


hogy a szervezet sikere attól a tudástól, és készségektől függ, amelyeket az egyes csoporttagok behoznak a probléma-megoldási folyamatba?

A tréning célja:
Segíteni a vezető-alkalmazotti, illetve az alkalmazott-alkalmazotti csoportok munkáját, hogy elsajátítsák a céljaik eléréséhez szükséges készségeket.
Segíteni abban, hogy a csoporttagok hatékonyabban dolgozzanak együtt.

A CsoportEredeményességi Tréning képes ellátni az újonnan felállított vagy nehézségekkel küzdő csoportokat azokkal az eszközökkel, amelyek az önkorrekcióhoz és az előrehaladáshoz szükségesek. A tréning felhívhja a tagok figyelmét csoportos gyengeségeikre és megismerteti velük a csoportos munka fejlesztéséhez szükséges készségeket. A tréning során alkalmazott feladatok azt gyakoroltatják, hogyan lehet ezeket az új készségeket alkalmazni a mindennapi csoportmunkában és a feladatok elvégzésében.
Milyen készségekre van szüksége az adott munkacsoportnak?
Mivel minden csoport eltérő igényekkel és adottságokkal rendelkezik, ezért a tréninghez tartozik egy előzetes Szükséglet felmérő kérdőív, amely segít meghatározni azokat a speciális ismereteket, készségeket és képességeket, amelyeket a csoport tagjainak leginkább szükséges fejleszteni illetve elsajátítani.
Milyen készségek fejleszthető a CsoportEredeményességi Tréning által?
A CSET a munkacsoportokat, mint a hatékony problémamegoldás eszközét és közegét fejleszti. Ennek tükrében az eredményes munkavégzés céljából az alábbi lépéseket sajátítják el a résztvevők:

 1. Hatékony tervezés: ebben a modulban a résztevők megismerhetik és begyakorolhatják az alábbi részfeladatokkal kapcsolatos ismereteket és készségeket:
  • a jövőkép megalkotása
  • küldetésük tisztázása
  • céljaik és célkitűzéseik meghatározása
  • megállapodás az együttműködési szabályokban
  • akciótervek kidolgozása és az egyéni feladatok kiosztása
  • az értékelési módszerek kidolgozása
 1. Hatékony megbeszélés. A tréning során a csoporttagok megismerkednek azokkal az eszközökkel, amikkel munkájuk során megbeszéléseiket hatékonyabbá tudják tenni, mint:
  • megbeszélés céljának meghatározása
  • előzetes felkészülés
  • a megbeszélés dinamikájának kezelése
  • utókövetés
 1. Csoportos problémamegoldás.
  • A csoporttagok megismerkednek a csoportos problémamegoldás 6 lépésből álló modelljével és annak alkalmazásával.
  • Gyakorlati probléma-megoldási eszközöket kapnak és gyakorolnak be, úgy mint: barinstorming, ok-okozati elemzés, Pareto-elemzés, és erőtérelemzés hazsnálata.
 1. Egyetértésen alapuló döntéshozatal.
  • A csoporttagok begyakorolják, hogyan kell az eltérő információkat és nézőpontokat felhasználni.
  • Megismerik a csoportos döntéshozatal folyamatát.
  • Megismerkednek az egyetértésen alapuló döntéshozatal irányvonalait,
  • a szinergiák a csoportos döntéshozatalra gyakorolt hatásait.
  • Begyakorolják az egyetértés gyorsabb elérését célzó technikákat.
 1. Csoportközi és csoporton belüli kommunikáció. A csoporttagok az alábbi kommunikációs ismereteket sajátíthatják el e tréningmodul által:
  • folyamatos tájékoztatás
  • kétirányú kommunikációs stratégia
  • előadói készségek
  • rendelkezésre álló médiák hatékony használata

A csoporttagok hatékony együttműködéséhez szükség van a csoportfenntartó funkciók ismeretére. Ezeket a funkciókat a résztvevők az alábbi modulok segítségével ismerhetik meg:

 1. Önmagunk és mások megértése, ez a modul az értékek tisztázásához nyújt segítséget.
 2. Személyközi készségek. Ebben a modulban a csoporttagok
  • begyakorolják, hogyan kell hatékonyan visszajelzést adni és kapni
  • kifejleszthetik a meghallgatási készségüket
  • megtanulhatják leküzdeni ellenállásukat
  • és kezelni a konfliktusokat.
 1. Csoportdinamika és csoportos vezetés. Ez a modul
  • segít megérteni a csoportszerepeket, funkcióikat és fenntartásuk módszereit
  • megismerteti a csoport hatékonyságának értékelését
  • segít felismerni a csoportfejlődés fázisait.
  • A résztvevők megvizsgálják a hatalom és a versengés hatásait,
  • gyakorolják a támogató irányítást.

Időtartam: 2 nap

Csapatépítő Tréning
                                                          

A program célja a csoporton belüli együttműködés, a csoportkohézió erősítése, játékos, felszabadult, aktív pihenés, mely a helyszín révén a csoport részére munkájuk jutalmaként értékelhető.

A program tervezett elemei:

 • ismerjük meg egymást másképpen
   • életgörbe (rajz)
   • címerkészítés
 • „vision”, csapatszellem
   • szoboralkotás
 • együttműködés
   • bekötött szemmel (rajz, párban)
   • százlábú (lépések)
   • „itt a gyűrű, hol a gyűrű?” (labdajáték)
 • bizalom felső fokon
   • rád bízom magam
 • együttműködés, szerepmegosztás
   • puzzle-gyár
 • nehezített kommunikáció
   • marslakó-játék
   • rab és a látogató
   • add tovább...
 • kreativitás
   • képalkotás (élőben)
 • csapatversenyek:
   • célbadobás
   • kötélhúzás
   • minigolf
   • röplabda
   • teke
   • kerékpár
   • úszás, vízilabda (májusi megrendezés esetén)
 • esti programlehetőség:
   • lovas-hintózás
   • biliárd
   • borkóstoló

A program kifejezetten játékos elemekre épül, célja  tanulságok összegzése jó hangulatban és csapatszellemben.

Amennyiben bármilyen kérdése lenne a tréningekkel kapcsolatban, készséggel állunk rendelkezésére!

A tréningekkel kapcsolatos bővebb információt kérhet  az [email protected] címen.
Telefon: (1) 391 7958     Fax: (1) 391 7959

Enneagram-csapatépítő tréning

Kőhalom vagy katedrális?
“A kőhalom attól kezdve már nem kőhalom, ha valaki egy katedrális tervével a fejében vetett rá pillantást.” (Exupery)

A tréning célja:

Az önismeret és önbizalom fejlesztése, saját értékek felismertetése, tudatosítása és a toleranciaszint emelése az Enneagram személyiségtipológián keresztül;
Az Enneagram gyakorlati felhasználása a mindennapi életben (ügyfélkezelés, meetingek szervezése, irodai ergonómia, környezetpszichológia, stb.);
A felelősségvállalás elősegítése;
A csapat önszerveződésének elősegítése, menedzselése, a csapatkohézió erősítése;
Az egyéni, csapat- és céges érdekek összehangolása a vezetői érdekekkel;
A csoportközi kommunikáció javítása;
Az időgazdálkodás optimalizálása;
A win-win szituáció tudatosítása, gyakorlati megvalósításának elősegítése az üzleti életben;
Konfliktus- és konfrontatív helyzetek optimális kezelésének elsajátítása.

Modulok:

Önismeret, Enneagram, karakterisztika
Team-menedzsment
Kommunikáció
Időgazdálkodás
Konfliktuskezelés

A program végére a résztvevők képessé válnak…

… felismerni a saját alapkarakterüket, valamint meghatározni a munkatársaik karakterét. Ez a tudás segítséget nyújt nekik a csapatépítésben, az új munkatársak integrációjában, a karriertervezésben, az ügyfélkezelésben, a pozitív, egészséges versenyszellemű irodai légkör kialakításában, valamint a konfliktusok kezelésében;

… az egyértelmű, céltudatos verbális és non-verbális kommunikáció használatára, a státuszmeetingek hatékonyságának növelésére, a kommunikációs „csúszások” kezelésére és a csapaton belüli kommunikáció javítására;

… megtervezni és ütemezni az idejüket, prioritásokat felállítani, feladatokat delegálni, az időhiányból és határidők betartásából adódó stresszhelyzeteket kezelni;

Az Enneagram modul tartalmi elemeinek ismertetése:

Önismeret, Enneagram

 A pszichológiában a személyiségtipológiának nagy múltja van. 2500 évvel ezelőtt jött létre a temperamentum tan (melankolikus, kolerikus, szangvinikus, flegmatikus személyiségtípusok), amely Hippokratész nevéhez fűződik. A XX. Században Jung a kifelé forduló (extrovertált), illetve a befelé forduló (introvertált) emberek tudatát vizsgálva nyolc típust különböztetett meg.

Az Enneagram is személyiségtípusokat határoz meg, kilenc emberi alaptípust foglal rendszerbe. (Az „ennea” görög szó kilencet, míg a „gram / grammosz” ábrát jelent.) Sikerének titka, hogy amíg a többi személyiségtipológia csak leírja, jellemzi a különböző típusokat, addig az Enneagram segítséget is nyújt a kívánt változás irányába. Nemcsak karakterizálja a 9 személyiségtípust, hanem rá is kérdez a tipikus magatartások motivációira, megpróbál rávilágítani életrajzi összefüggésekre (családi háttér, neveltetés) és felfedi az élet- és magatartási mintákat. Nem beskatulyáz, hanem a hajtóerők, törekvések, külső és belső jellemvonások megfogalmazása mellett meghatároz együttműködési elveket, kezelési stratégiát és felhívja a figyelmet a lehetséges csapdákra, illetve a fejlődés útjára.
Az Enneagram nem más, mint egyfajta lelki térkép az optimális együttműködés elősegítéséhez.

Ma a cégek zöme az általuk meghirdetett állásokra pályázók közül különböző személyiség- és kompetenciatesztek alapján választ, de általában nagyobb hangsúlyt fektetnek az ú.n. „kemény – hard” (szakmai) kompetenciamérésre, mint az ú.n. „puha – soft” (emberi) kompetenciamérésre.
A Globe Research 2003-as, 59 ország 61 kultúrájának körében végzett felmérése szerint viszont a „humán orientáció” aspektusából nézve Magyarország egy 7-es skálán mindössze 3.35 pontot ért el és ezzel az 58. (!) helyen állunk. Egyszerűen fogalmazva: nem törődünk magával az Emberrel, noha minden cég csak úgy prosperálhat, ha a szervezet motivációit és céljait összehangolja a munkatársai motivációival, céljaival – de ehhez előbb alaposan meg kell ismernie magukat a munkatársakat!

A soft-kompetenciamérésben és ezáltal a legalkalmasabb EMBER kiválasztásában nyújt segítséget az ENNEAGRAM. Ezen tudás birtokában mind a munkahelyi és/vagy szakmai kapcsolatainkban, mind pedig a magánéleti társas kapcsolatainkban ugrásszerű javulást érhetünk el.

A cégünk által kidolgozott Enneagram-teszt segítségével könnyedén megállapítható, hogy melyik munkatárs milyen pozícióra a legalkalmasabb, kivel tud hatékonyan együttműködni, és milyen motivációs eszközökkel érhetünk el nála teljesítménynövekedést.
A program során Enneagram tárgykörben a következőket sajátítják el a résztvevők esettanulmányokon, gyakorlati példákon és szituációs játékokon keresztül:

 • Személyiségtipológiák rövid történeti áttekintése, alapfogalmak tisztázása;
 • Az Enneagram rövid története;
 • Az egyes karaktertípusok jellemzői és motivációi;
 • Tipikus foglalkozások és beosztások az egyes karakterekre jellemzően;
 • Mit várhatunk az egyes karakterektől mint kollégáktól és/vagy vezetőktől?
 • Alap-megfigyelési pontok összegyűjtése;
 • A Riso-Hudson-féle QUEST-teszt és kibővített változatának ismertetése, alkalmazása és az elemzési csapdák (skatulyázás, félre-karakterizálás) elkerülése;
   • Humán erőforrás-gazdálkodás (HRM) az Enneagram segítségével:
    • Kommunikációs, öltözködési, viselkedési és tárgyaláskultúra;
    • A megfelelő irodai légkör kialakítása (térrendezés, munkatársválasztás, proxemika, testbeszéd, tolerancia)
    • Kultúra-közi ellentétek, diverzifikációs problémák kezelése;

 

 • Ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) az Enneagram segítségével:
    • Harmonikusabb ügyfélkezelés kialakítása;
    • Stresszhelyzetek, nehéz szituációk és problémás ügyfelek kezelése;
    • Tárgyalások megszervezése a résztvevő karakterek ismeretében (ültetés, hozzászólás, stb.)
  • Szolgáltatási / kereskedelmi folyamatok támogatása (Sales)

   

   

   

   

 
 

 

 

 

készítette: chekwebdesign